Latvijas iedzīvotāju ilgtspējas paradumi

Atbildot uz jautājumu par svarīgākajiem ilgtspējīgas dzīves paradumiem, Latvijas iedzīvotāji joprojām kā pirmo nosauc cenšanos samazināt pārtikas izšķērdēšanu (61% respondentu), taču būtiski nozīme pieaugusi atkritumu šķirošanai (53%, +4 pp), tā secināts ikgadējā Latvijas iedzīvotāju pētījumā  “Orkla Ilgtspējīgas dzīves barometrā 2022”.

“Orkla” grupa jau ceturto gadu pēc kārtas veic visaptverošu pētījumu par Baltijas un Ziemeļvalstu iedzīvotāju attieksmi un paradumiem attiecībā pret ilgtspējīgiem lēmumiem. 

Vaicāti, kādas personīgās darbības Latvijas iedzīvotāji ir gatavi darīt, lai samazinātu klimata emisijas savā ikdienas dzīvē, nemainīgi izplatītākās darbības ir atkritumu šķirošana (65% iedzīvotāju), enerģijas taupīšana mājās (51%) un klimatam draudzīgu produktu iegāde (41%).


Pieaug interese par iepakojumu pārstrādi

Uz jautājumu, kāda informācija uz produkta iepakojuma ir svarīgākā, puse Latvijas iedzīvotāju jeb 50% norādīja uz to, kur produkts tiek ražots un 40% – kāds ir produkta sastāvs. Šis aspekts atšķir Latvijas iedzīvotājus no Baltijas kaimiņiem un Ziemeļvalstu iedzīvotājiem, jo, piemēram, Lietuvas iedzīvotājiem visvairāk rūp informācija par produkta sastāvu (61%), kamēr Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas iedzīvotājiem – vai iepakojums ir pārstrādājams. Interese par iepakojuma pārstrādi būtiski augusi arī Latvijā – pērn vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju (+3 pp) atbildējuši, ka viņiem ir svarīga informācija uz iepakojuma par tā pārstrādi un 24% iedzīvotāju (+3pp) svarīga ir informācija vai izejvielas tiek ražotas labos ētiskos apstākļos. Plašāk lasāms šeit.


Avots: Jauns.lv 2023. gada 7. jūnijs