Labākais iepakojums Latvijā 2004

GRAND PRIX
SIA VIENOTAIS APGĀDES CENTRS

par oriģinālu un moderna iepakojuma izveidi
BALTAIS jogurtu PREMIUM

1. pakāpes diploms konkursa darbu kopvērtējumā
SIA SIMEKS

par izcilu iepakojumu kafijai 777AROMA GRAND, 250g sērijai

2. pakāpes diploms konkursa darbu kopvērtējumā
SIA GUTTA

par bezalkoholisko dzērienu
GUTTA MAX LEDUS TĒJA iepakojuma sērijas dizainu

3. pakāpes diploms konkursa darbu kopvērtējumā
SIA SIMEKS

par izcilu iepakojumu kafijai EMPIRE,1 kg

1. pakāpes diploms tirdzniecības iepakojuma dzērienu grupā
SIA GUTTA

par bezalkoholisko dzērienu
GUTTA MAX LEDUS TĒJA iepakojuma sērijas dizainu

2. pakāpes diploms tirdzniecības iepakojuma dzērienu grupā
AS LATVIJAS BALZAMS

par alkoholisko kokteiļu LB PRIME iepakojuma sērijas dizainu

3. pakāpes diploms tirdzniecības iepakojuma dzērienu grupā
SIA KOK&CO

par bezalkoholisko dzērienu IĻĢUCIEMA KVASS un
IĻĢUCIEMA VESELĪBAS DZĒRIENS iepakojuma sērijas dizainu

1. pakāpes diploms transportiepakojuma grupā
SIA PTC

par cepumu kastes LESTENES MAIZNĪCA iepakojuma izstrādi

2. pakāpes diploms transportiepakojuma grupā
SIA ALEF

par iepakojuma kastes FISH MATE POND PUMP 12000 izveidi

LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJAS atzinības raksts
SIA LANGA

par izcilu industriālā iepakojuma risinājumu
PALIKTNIM elektrisko savienojumu glabāšanai un transportēšanai

LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJAS atzinības raksts
SIA AUSTRA PAK

par izcilu projekta DĀVANA PAR UZTICĪBU! realizāciju
(MERRILD tirdzniecības akcijas iepakojumam un stendam)

LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJAS atzinības raksts
AS KVADRA PAK

par radošu pieeju un atraktīvu iepakojuma dizaina risinājumu
konkrētai patērētāju grupai – kārba RŪĶI

LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJAS atzinības raksts
SIA IMPRESS METAL PACKAGING

par augstas kvalitātes alumīnija un skārda iepakojuma izveidi

LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJAS diploms
AS LATVIJAS BALZAMS

par radošu ideju īstenošanu liķieru ŠARLOTE iepakojuma sērijā

LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJAS diploms
A/S KIMMELS RĪGA

par vēsturisko elementu renovāciju alus etiķetei
Rīgas Oriģinālais, 0,33 l

LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJAS diploms
AS RĪGAS PIENA KOMBINĀTS

par inovatīvu projektu saldējuma LĀSE LĀSĒNS, 40 ml,
iepakojuma sērijas izstrādāšanā

LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJAS diploms
SIA PAKMARKAS

par slīvu sēriju piena produktiem

LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJAS diploms
reklāmas aģentūrai ADELL SAATCHI&SAATCHI

par radošu pieeju iepakojuma CĒSU ALUS dizaina risinājumam