Grāmatas “Poligrāfija. Tehnoloģijas. Iespiešana” atvēršana

2016. gada 15. jūnijā Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) jaunajā Praktisko mācību centrā Dārzciema ielā 70, Rīgā, notika poligrāfijas nozarei nozīmīgās grāmatas “Poligrāfija. Tehnoloģijas. Iespiešana” atvēršana.

Viena no grāmatas autorēm, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga ir diplomēta poligrāfijas inženiere-tehnoloģe ar lielu darba pieredzi Latvijas drukas industrijas uzņēmumos. Papildus ieguvusi uzņēmējdarbības vadītājas kvalifikāciju un pedagoģisko izglītību.

Grāmata ir populāri zinātnisks darbs, kas veltīts detalizētam drukas procesa tehnoloģiju un iekārtu aprakstam, kā arī iepazīstina ar izmantojamiem materiāliem un to ietekmi uz drukas procesa un gatavo iespieddarbu kvalitāti. Sevišķa vērība pievērsta papīra un iespiedkrāsas mijiedarbībai, to sastāvam un fizikāli-ķīmisko īpašību ietekmei uz iespējamo defektu rašanos drukas procesā, kā arī sniegtas rekomendācijas to novēršanai. Grāmatas sadaļās, kurās aprakstītas drukas iekārtas, to tehniskā uzbūve, apkope un rekomendācijas pareizai ekspluatācijai, savā pieredzē dalās un ieteikumus sniedz pieredzējuši poligrāfijas inženieri-mehāniķi, grāmatas līdzautori Arvīds Andersons un Huberts Daugulis.

Grāmata paredzēta gan izglītības iestādes mācību procesam, gan arī nozares darbinieku kvalifikācijas celšanai. Grāmatu iespējams iegādāties, kontaktējoties ar Dagniju Vanagu, e-pasts: dagnija.vanaga@rvt.lv

Gramata Poligrafija small 2

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *