Mācību kurss "Iepakojuma plūsmas uzņēmumā un iepakojuma kā DRN objekta uzskaite"

Latvijas iepakojuma sertifikācijas centrs 2014. gada 6. jūnijā rīko mācību kursu  “Iepakojuma plūsmas uzņēmumā un iepakojuma kā dabas resursu nodokļa objekta uzskaite”.

Mērķauditorija: grāmatveži, ekonomisti, finanšu analītiķi un citi speciālisti, kas atbild par dabas resursu nodokļa objektu uzskaiti uzņēmumā. Kursa ietvaros notiek iepazīstināšana ar normatīvo aktu prasībām par iepakojuma kā dabas resursu nodokļa objekta uzskaiti un pasniedzēja piedāvātu piemēru analīze. Aktīvi piedaloties piemēru apspriešanā, klausītājiem ir iespēja izprast iepakojuma plūsmu savā uzņēmumā, iepazīt un pielietot paņēmienus precīzai iepakojuma uzskaitei.

Mācību laikā saņemsiet atbildes uz jautājumiem: Ar kādiem dokumentiem var pamatot iepakojuma materiāla veidu un svaru? Vai viss iepakojums, ko uzņēmums izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir dabas resursu nodokļa objekts? Kurā brīdī visērtāk aprēķināt nodokli par iepakojumu? Kāda ir atbildība par neatbilstoši uzskaitītu iepakojumu un kā labot kļūdas? Kādas ir būtiskākās kļūdas iepakojuma uzskaitē?

Mācību ilgums no plkst. 9:00 līdz 16:00

Mācību cena: 74,00 euro (Ls 52,01) (+ PVN)

Papildus informācija un pieteikšanās pa tālr. 67290001 vai e-pastu: viana@lisc.lv , kā arī mājaslapā www.lisc.lv.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *