Nozares eksperti diskutē par ilgtspējīgiem iepakojuma risinājumiem

Š.g. 26. jūnijā Zemkopības ministrijā norisinājās EIT Food pārstāvniecība Latvijā kopā ar Zemkopības ministriju (ZM) un Latvijas pārtikas uzņēmumu federāciju (LPUF)  rīkotā apaļā galda diskusija “Ekosistēmas sinerģijas uzlabošana ilgtspējīga iepakojuma kontekstā“. Diskusijā vienuviet pulcējās vadošie eksperti un nozaru pārstāvji, lai risinātu vienu no svarīgākajiem jautājumiem pārtikas nozarē – ilgtspējīgu pārtikas iepakojuma izaicinājumus un iespējamos risinājumus, kas būtiski aktualizējušies saistībā ar gaidāmajām iepakojuma un tā apsaimniekošanas likumdošanas izmaiņām Eiropas Savienībā, un līdz ar to arī Latvijā.


Zemkopības ministrs Armands Krauze izteica gandarījumu, ka tiek organizēta šāda veida diskusija: “Tā ir ļoti nozīmīga gan ražotājiem, gan patērētājiem, gan arī valstī kopumā, jo tikai šādu savstarpēju diskusiju ceļā varam kompleksi un vispusīgi analizēt esošo situāciju, kā arī rast ilgtspējīgus risinājumus ņemot vērā dažādu pušu intereses. Uz šo jautājumu jāskatās kompleksi, no makroekonomikas viedokļa, izdarot jebkādas izmaiņas, jāatceras par ražotāju un tirgotāju konkurētspēju, eksporta iespējām un patērētāju interesēm.”


Latvijas Iepakojuma asociācijas valdes priekšsēdētāja, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Pārtikas institūta profesore Sandra Muižniece – Brasava uzsvēra: “Analizējot iepakojuma samazināšanas iespējas, būtiska uzmanība jāpievērš gan konvencionālo iepakojumu optimizācijai un saderībai ar pārtikas kvalitātes nodrošināšanu, gan potenciālo biodegradējamo (dabai draudzīgo) iepakojumu sastāvdaļu nekaitīgumam un pilnīgam sadalīšanās procesam. Lielākā daļa biodegradējamie iepakojuma materiāli sadalās tikai pie 60 ℃, ko ikdienā patērētāji individuāli nespēj nenodrošināt. Kā arī bieži vien inovatīvie trauki, piemēram, no palmu lapām, tiek izgatavoti izmantojot saistvielas, kas bieži vien nav dabai draudzīgas. Līdz ar to šo alternatīvo iepakojuma virzienu jāizskata ar tik pat lielu uzmanību, kā pašu plastmasu, lai neveicinātu sīko mikro daļiņu palikšanu apkārtējā vidē.”


Diskusijas mērķis bija identificēt un izstrādāt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu ekosistēmas sinerģiju un veicinātu ilgtspējīga iepakojuma attīstību Latvijā. Šis mērķis ietver izaicinājumu apzināšanu un risinājumu meklēšanu, dalībnieku izglītošanu un iesaistīšanu, kā arī sadarbības veicināšanu starp visiem ekosistēmas dalībniekiem. Diskusijas laikā izteiktie galvenie secinājumi, ieteikumi un veicamie nākamie soļi ilgtspējas virzienā apkopoti šeit.

Plašāk par pasākumu lasāms šeit.


Avots: www.lbtu.lv 2024. gada 3. jūlijs