VARAM informē par tekstilizstrādājumu un pārtikas atkritumu EP un Padomes direktīvas projektu

Šī gada 14. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja informatīvu sanāksmi, kurā sniedza plašāku informāciju par Eiropas Komisijas priekšlikumiem attiecībā uz pārtikas atkritumu mazināšanas mērķiem un tekstilizstrādājumu atkritumu apsaimniekošanu.

Eiropas Komisija (EK) aizvadītajā gadā ir publiskojusi priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem. Eiropas Savienība Zaļā kursa un aprites ekonomikas rīcības plāna ietvaros ir apņēmusies pastiprināt rīcību, lai nodrošinātu tekstilrūpniecības un pārtikas nozaru ilgtspēju,  EK priekšlikumā grozīt Atkritumu pamatdirektīvu galvenā uzmanība ir pievērsta divām resursietilpīgām nozarēm: tekstilizstrādājumiem un pārtikai, nosakot divus virsmērķus: samazināt ar tekstilatkritumu apsaimniekošanu saistīto ietekmi uz vidi , kā arī samazināt pārtikas sistēmu ietekmi uz vidi,  kas saistīta ar pārtikas izšķērdēšanu. Pārtikas izšķērdēšanas novēršana veicinātu arī lielāku nodrošinātību ar pārtiku. Plašāk lasāms šeit.


Avots: www.varam.gov.lv 2024. gada 10. marts