PĀRSKATS  PAR IEPAKOJUMA UN IEPAKOJUMA ATKRITUMU REGULAS APSPRIEŠANU

Noslēdzoties 2023. g. un sākoties jaunam gadam, iepakojuma nozarei joprojām dominējošā aktualitāte bija un arī pašreiz ir jaunās likumdošanas prasības. Lai palīdzētu izsekot priekšlikumu veidošanās gaitai, sagatavots pārskats, kurā apkopoti Eiropā publicētie materiāli par Iepakojuma un iepakojuma atkritumu regulu (PPWR) – koncentrēts pārskats par desmitiem un pat simtiem diskusiju, debašu, polemiku, secinājumu un viedokļu, kā arī kopsavilkums.
2024. g. 10. janvārī uzsāktas sarunas starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, ar mērķi panākt vienošanos vēlākais marta sākumā, lai Eiropas Parlamentam būtu pietiekami daudz laika pieņemt likumdošanas aktus pirms tā pilnvaru beigām 25. aprīlī saistībā ar nākamajām ES vēlēšanām, kas notiks 6.–9. jūnijā. Pārskats pieejams šeit.