ES Vides ministru padomes sanāksmē diskutē par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

2023. gada 18. decembrī Briselē, Eiropas Savienības (ES) Vides ministru padomes sanāksmē, panākta vienošanās par iepakojumu un izlietoto iepakojumu regulas priekšlikumu, kura mērķis ir novērst iepakojuma atkritumu rašanos – samazināt to daudzumu, ierobežot nevajadzīgu iepakošanu un veicināt atkārtoti izmantojama un atkārtoti uzpildāma iepakojuma risinājumus. Latviju padomes sanāksmē pārstāv vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. 


Latvija kopumā atbalsta pārmērīga un nevajadzīga iepakojuma daudzuma samazināšanu, tostarp, pārpakošanas aizliegumu. Vienlaikus ir būtiski, lai iepakojuma patēriņa samazināšana nepalielina pārtikas atkritumu veidošanos vai nerada apdraudējumu pārtikas nekaitīgumam. 


Iepakojuma regulas priekšlikuma mērķis ir novērst iepakojuma atkritumu rašanos – samazināt to daudzumu, ierobežot nevajadzīgu iepakošanu un veicināt atkārtoti izmantojama un atkārtoti uzpildāma iepakojuma risinājumus. Iepakojuma regulas priekšlikums paredz novērst šķēršļus iepakojuma apritīgumam. Lai tādējādi līdz 2030. gadam panāktu, ka viss ES tirgū sastopamais iepakojums ir otrreizēji pārstrādājams. Tāpat Iepakojuma regulas priekšlikuma mērķis ir samazināt iepakojuma ražošanā vajadzību pēc primārajiem dabas resursiem un izveidot labi funkcionējošu otrreizējo izejmateriālu tirgu, ar obligātu mērķrādītāju palīdzību palielinot pārstrādātas plastmasas izmantošanu iepakojumā. 


Latvijas delegācija aicināja regulas priekšlikumā paredzēt elastības iespējas attiecībā uz prasībām izlietotā iepakojuma apsaimniekošanai, ieskaitot prasības  ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu un depozīta sistēmu darbībai. Delegācijas pārstāvji norādīja uz nesamērīgu prasību izvirzīšanu atkārtotai lietošanai un uzpildīšanai. Atkārtoti lietojams iepakojums ne vienmēr ir optimāls risinājums visām preču kategorijām. Atkārtotas lietošanas un uzpildīšanas mērķi būtu jāapsver pie nosacījuma, ka tie ir tehniski un praktiski iespējami, un sniedz izmērāmu labumu videi salīdzinājumā ar vienreiz lietojamām alternatīvām.  Plašāk lasāms šeit.


Avots: www.varam.gov.lv 2023. gada 18. decembris