UCIMA un IPACK-IMA MILANO 2025: globālas tehnoloģiskas izcilības satikšanās ar inovācijām

UCIMA un IPACK IMA kopīgajā preses konferencē apsprieda starptautiskās izstādes attīstības stratēģiju un sniedza pārskatu par Itālijas un pasaules iepakojuma nozares stāvokli.


Tehnoloģiskas inovācijas, starptautiskā konkurence, spēcīga klātbūtne galvenajos globālajos tirgos, biznesa modeļi, ilgtspējība un novatoriska izstādes formula un organizatoriskā pieeja bija tēmas, ko detalizēti apsprieda IPACK IMA MILANO (27.-30.05.2025.) rīkotajā preses konferencē Diseldorfā (izstādes INTERPACK laikā) un UCIMA (Itālijas Iepakošanas mašīnu ražotāju asociācija).


“Šodienas pasākums piedāvā visaptverošu pārskatu par starptautiskās iepakojuma nozares stāvokli,” sacīja UCIMA priekšsēdētājs Rikardo Kavanna. “Mēs vēlēmies apspriest tēmas, kas attiecas uz nozares visām  jomām, sniedzot uzņēmumiem visaptverošu priekšstatu par tirgus tendencēm. Mēs ieviešam zīmolu We Make Packaging, kas paredzēts, lai aptvertu reklāmas aktivitātes, ko UCIMA veic Itālijas iepakojuma nozarei gan savā, gan  citās valstīs. Tas iezīmē pirmo soli mūsu stratēģijā nozarei, pārstāvot itāļu izcilību pasaulē.


Preses konferencē apsprieda arī IPACK IMA platformai pieņemto attīstības stratēģiju, kas iecerēta kā integrēta un sinerģiska izstāde, apkopojot novatoriskus un svarīgus tehnoloģiju un materiālu piedāvājumusi 4 galvenajās jomās: pārtika no graudiem, šķidrā pārtika un dzērieni, farmācija un ķīmiskās vielas. Turklāt viens no akcentiem būs tehnoloģiju un risinājumu sektors sekundārajai un terciārajai iepakošanai, tostarp automatizācijai un robotikai, kodēšanas un izsekojamības sistēmām.


“Tuvākajos gados mēs koncentrēsim savus spēkus uz piedāvājuma paplašināšanu un jauninājumiem, izmantojot IPACK IMA integrēto platformu,” sacīja Valerio Soli, IPACK IMA priekšsēdētājs. “Mēs skatīsimies uz tirgu un nākotnes tendencēm, lai varētu veiksmīgi paredzēt izstādes dalībnieku un apmeklētāju vajadzības. Jo īpaši mēs koncentrēsimies uz digitalizācijas, tehnoloģiskās inovācijas un ilgtspējības tēmām, kas kļūst arvien aktuālākas un svarīgākas nozarei. IPACK IMA MILANO 2025 mērķis ir sniegt izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem atbildes, lai identificētu, stiprinātu un paplašinātu izstādē klātesošo neparasto uzņēmumu biznesa trajektorijas, pārstāvot lielāko inovāciju spēju globālā mērogā. Izstādē tiks pieņemta unikāla stratēģija un pārvaldības modelis, kas balstīts uz elastīgu pieeju tirgum un tā nepārtrauktajām izmaiņām, lai detalizēti novērotu nozari un sniegtu visaptverošu priekšstatu par tehnoloģiju un attīstību nākotnē.


“Mūsu mērķis ir konsolidēt nākotnes IPACK IMA kā integrētu specializētu un papildinošu tirdzniecības gadatirgu platformu, veicinot konverģences procesu, kas savukārt darbosies kā biznesa paātrinātājs,” sacīja Simone Castelli, IPACK IMA izpilddirektors. “Mūsu jaunā stratēģija ir vērsta uz iepakošanas tehnoloģijām un materiāliem, kas paredzēti izstādes nozaru mērķa tirgiem, piemēram, pārtika no graudiem, dzērieni un šķidrā pārtika, kā arī farmācija. Mūsu mērķis ir apvienot transversālās nozares: sekundārā un terciārā iepakošana, izsekojamība un kodēšana, digitalizācija un robotika. Mūsu mērķis ir apvienot intensīvu un daudznozaru saturu, vienlaikus veicinot plašu, efektīvu un funkcionālu līdzdalību skaita, tirgu un starptautiskās apmeklētības ziņā. Mūsu sauklis Inovāciju māksla attiecas uz izgudrošanas spēju, kas gadu gaitā ļāvis nozarei izstrādāt pasaulē izcilus tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus, un paredzēts, lai reklamētu IPACK IMA kā ideālu vietu šo prasmju demonstrēšanai, izmantojot globālās tehnoloģijas.”


Valentīno Valentīni, Itālijas uzņēmējdarbības ministra vietnieks, secina: “Iepakojums ir viena no galvenajām Itālijas rūpniecības nozarēm. Mūsu iekārtu kvalitāte ir atzīta visā pasaulē un atspoguļo Itālijas spēju sasniegt pastāvīgu tehnoloģisko progresu, vienlaikus saglabājot mūsu ražošanas tradīciju vērtības. Itālijas valdība un jo īpaši manis pārstāvētā Uzņēmējdarbības un Made in Italy ministrija uzskata, ka šī ir ļoti svarīga nozare, un mēs plānojam to turpināt atbalstīt ar arvien vairāk. Mēs atbalstīsim IPACK-IMA, kas būs lieliska iespēja reklamēt Made in Italy. Valdība vēlas paust vēstījumu, ka uzņēmumi un darbinieki var paļauties uz mūsu atbalstu un ka mēs darīsim visu iespējamo, lai būtu vēl konkurētspējīgāki globālajā tirgū.


Avots: IPACK-IMA MILAN Preses birojs press@ipackima.it