VEBINĀRS PAR RAŽOTĀJA PAPLAŠINĀTO ATBILDĪBU

Pēc Pasaules Iepakojuma organizācijas (World Packaging Organisation / WPO) un Vācijas Iepakojuma institūta iniciatīvas 14. martā notika starptautisks vebinārs par Ražotāja paplašināto atbildību (Extended Producer Responsability / EPR), kurā piedalījās gandrīz 400 nozares pārstāvji no dažādām pasaules valstīm. Savā pieredzē un zināšanās dalījās un vebināru moderēja Nerida Keltone (Nerida Kelton), WPO Viceprezidente ilgtspējas un pārtikas taupības jautājumos un Austrālijas Iepakojuma institūta (AIP) izpilddirektore. Paneļdiskusijā piedalījās starptautisku iepakojuma un atkritumu apsaimniekošanas nozares organizāciju speciālisti no visas pasaules: Antro Saila (Antro Säilä), Eiropas Iepakojuma institūtu konsorcija (EPIC) priekšsēdētājs, Rinki, Somijas iepakojuma pārstrādes uzņēmuma priekšsēdētājs, Skandināvijas Iepakojuma asociācijas priekšsēdētājs; Dr. Prijanks Aria (Priyank Arya) no Indijas, Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes biedrības (WMARS) viceprezidents, EHS Services dibinātājs un direktors; Viviāna Loftina (Vivian Loftin) no Vācijas, Recyda līdzdibinātāja un Džozefs Dohertijs (Joseph Doherty) no Lielbritānijas, Re-Gen Waste rīkotājdirektors.Ražotāja paplašinātā atbildība (EPR) iepakojuma jomā gūst lielu uzmanību, izvirzot priekšplānā nepieciešamību saskaņot EPR dažādos pasaules reģionos, jo īpaši ņemot vērā ekonomikas un patēriņa preču tirgus globālo savstarpējo saistību. Efektīva EPR bieži tiek uzskatīta par nepieciešamu sastāvdaļu, risinot pašreizējās otrreizējās pārstrādes problēmas un bažas par vienreizlietojamā iepakojuma radītajiem atkritumiem. EPR sistēmu mērķis ir mudināt ražotājus mainīt iepakojuma dizainu jau sākuma procesā, lai nodrošinātu, ka materiāli un iepakojums ir patiesi pārstrādājami un reģenerēti dzīves cikla beigās.


Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ražotāja paplašinātās atbildības definīcijā norādītas 2 specifiskas iezīmes: atbildības par apglabāšanu nodošana no pašvaldībām ražotājiem un mudinājums veidot videi draudzīgāku produktu dizainu.

Vebināra dalībnieki saņēma informāciju, kā EPR reāli darbojas Eiropā, Vācijā, Indijā un Āzijā, tostarp tika apspriesti izstrādātie priekšlikumi jaunai EK Regulai par Iepakojumu un izlietoto iepakojumu (PPWR), EPR tiesību akti, ekomodulācija un citas veiksmīgi darbojošās produktu pārvaldības programmas.


Depozīta sistēmas

EPR programmas visā pasaulē ir atšķirīgas, un paneļdiskusijas dalībnieki dalījās pieredzē, kā dažādas valstis un reģioni strādā, lai samazinātu materiālu un iepakojuma ietekmi uz vidi un nodrošinātu  cirkulāru iepakojuma dizainu. Diskusijas dalībnieki arī sniedza ieteikumus, kā uzlabot EPR programmas, un apsprieda šķēršļus un izaicinājumus, ar kuriem saskārušies, ieviešot EPR programmu savā reģionā.

Nerida Keltone iepazīstināja ar WPO izstrādātajām starptautiskajām rekomendācijām aprites iepakojuma dizainam IEPAKOJUMA DIZAINS – IEPAKOJUMA PĀRSTRĀDEI, kuru mērķis ir palielināt iepakojuma pārstrādājamību, radīt vispārēju sapratni par aprites iepakojuma dizainu, nodrošināt praktisku un viegli saprotamu dizaina izstrādes rīku, starptautiski saskaņot iepakojuma dizaina standartus, veicināt apmācības aprites iepakojuma dizainā. 

Vebināra noslēgumā izskanēja ieteikumi tiem, kuri nesen uzsākuši vai vēl tikai vēlas ieviest EPR – svarīgi ir iegūt un analizēt datus, lai izprastu problēmas un izaicinājumus; lietderīgi ir izvērtēt citu valstu pieredzi un mācīties no pieļautajām kļūdām, ieviest pārredzamību visā vērtību ķēdē – no ražotāja līdz patērētājam, kā arī sadarboties un dalīties idejās un turpināt mācīties vienam no otra.