LDDK sanāksme par sadarbības iespējām ar Ukrainu

Pēc Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) iniciatīvas 3. februārī norisinājās tiešsaistes sanāksme, kurā apsprieda LDDK biedriem nepieciešamo atbalstu sadarbībai ar Ukrainu uzņēmējdarbības jautājumos, kā arī jautājumus un ieteikumus par aktuāliem sadarbības virzieniem ar Ukrainu.  Sanāksmi vadīja Dr.sc.pol. Inese Stepiņa, LDDK Ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, ES un projektu vadības jautājumos, starptautisko un ES lietu eksperte. Tikšanās dalībnieki arī saņēma informāciju par tuvākajiem pasākumiem saistībā ar atbalsta sniegšanu Ukrainai. Tā, piemēram, 8. februārī Finanšu ministrijas plānots seminārs Starptautisko finanšu institūciju finanšu un riska dalīšanas instrumenti Ukrainas rekonstrukcijas projektu īstenošanā un 15. – 16. februārī Varšavā, Polijā  notiks forums ReBuild Ukraine. Balstoties uz sanāksmes laikā identificētajām LDDK biedru interesēm, LDDK direkcija ar Ukrainas Darba devēju federācijas (Federation of Employers of Ukraine / FEU) atbalstu sagatavos potenciālos piedāvājumus sadarbībai ar Ukrainas uzņēmumiem.


Papildus informācija par Federation of Employers of Ukraine (FEU):  – ietekmīgākā uzņēmumu organizācija Ukrainā. Dibināta 2002. gadā, un jau 19 gadus veiksmīgi pārstāv un aizsargā uzņēmējdarbības intereses Ukrainā un starptautiskā mērogā. FEU apvieno vairāk kā 140 nozaru un reģionālās darba devēju organizācijas, kas pārstāv svarīgākās Ukrainas ekonomikas nozares, piemēram, mašīnbūvi, metalurģiju, autobūvi, aviācijas un aizsardzības rūpniecību, lauksaimniecību, ķīmisko rūpniecību, IT, medijus, enerģētiku, medicīnas un mikrobioloģisko rūpniecību, būvniecību, transportu un infrastruktūru, mazumtirdzniecību un loģistiku, vieglo un pārtikas rūpniecību, tūrismu un pakalpojumu sektoru. https://fru.ua/en/