Taromātos noziedoti gandrīz 14 tūkstoši eiro 

Ziedošanas iniciatīvas “Ziedo savu depozītu” ietvaros Latvijas iedzīvotāji taromātos labdarībai līdz 2022. gada 28. decembrim novirzījuši 139 698 depozīta iepakojumus jeb 13 969,8 eiro – ņemot vērā kopējo nodoto iepakojumu skaitu, noziedots nedaudz vairāk nekā 1 no 100 iepakojumiem. Ukrainas bēgļu bērnu atbalstam līdz šim saziedoti 6405,8 eiro, dzīvnieku patversmēm novirzīti 4664,5 eiro, savukārt trūcīgiem senioriem ziedoti kopumā 2899,5 eiro. Depozīta sistēmas operatora mērķis ir ar taromātu starpniecību vēl šī gada laikā savākt vismaz 30 000 eiro – 10 000 eiro katram ziedošanas virzienam. 


Aktīvākie ziedotāji – Vidzemes reģionā un Rīgā

Vidzemes reģiona iedzīvotāji ziedojuši 36% no kopējā Latvijā noziedoto iepakojumu skaita, kas ir 50 710 iepakojumi jeb 5071 eiro. Labdarības iniciatīvā aktīvi iesaistījušies arī Rīgas iedzīvotāji, kas līdz šim noziedojuši 5066,1 eiro – gan Rīgā, gan Vidzemes reģionā iedzīvotāji visbiežāk izvēlējušies ziedot Ukrainas bērnu atbalstam. Savukārt kā aktīvākos novadus var izcelt Mārupes un Siguldas novadus, kur ziedotāju aktivitāte ir bijusi vairāk nekā 2 reizes lielāka nekā vidēji citur Latvijā, bet lielākā taromātos fiksētā summa, kas novirzīta labdarībai, ir 22,9 eiro. “Taromātos pieejamie ziedošanas virzieni tika izvēlēti ciešā sadarbībā ar Ziedot.lv. Viens no kritērijiem bija šo virzienu aktualitāte sabiedrības vidū, kā arī iedzīvotāju līdzšinējā iesaiste atbalsta sniegšanā konkrētajām iniciatīvām – tas dod pārliecību, ka iedzīvotāji būs motivēti ziedot kādam no šiem virzieniem arī taromātos,” skaidro M. Stūrītis.

Ar Ziedot.lv starpniecību saziedotie līdzekļi tiks novirzīti praktiskas palīdzības sniegšanai. Tā, piemēram, līdzekļi, kas tiks ziedoti ukraiņu bērniem, sniegs iespēju iegādāties ziemas apavus un apģērbu, nosegt dažādus veselības pakalpojumus un psiholoģisko atbalstu, kā arī iegādāties skolas piederumus. Dzīvnieku patversmēm novirzītā summa palīdzēs nosegt barības iegādes izmaksas, savukārt trūcīgiem senioriem tiks sniegta palīdzība ar dažādām ikdienas izmaksām – zāļu, pārtikas un malkas iegāde, zobu protēžu apmaksa u.c.  Plašāk lasāms šeit.


Avots: depozitapunkts.lv 2022. gada 28. decembris