Kāpēc šķirot iepakojumu un kur to var darīt ikdienā?

Atkritumu šķirošana kļūst nozīmīgāka visā Latvijā. Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei un atkritumu apsaimniekotāju sadarbībai ar pašvaldībām, dažāda veida iepakojuma atsevišķa nodošana pieejama jau teju ikvienam šķirot gribētājam. Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu atgādina par plastmasas, papīra, metāla iepakojuma un stikla taras dalītās vākšanas nozīmi, kā arī risinājumiem, kas pieejami iedzīvotājiem.


Šķirojot atkritumus, tiek samazināts vides piesārņojums. Piemēram, viena dabā izmesta PET pudele vidē sadalās aptuveni 500 gadu laikā. Savukārt stikla pudele dabiskā vidē nesadalās vispār. Nonākot iepakojumam poligonā, tas turpina palielināt strauji augošo atkritumu kalnu apmērus. Būtiski uzsvērt, ka atkritumi atstāj negatīvu ietekmi gan uz vidi, gan arī cilvēka veselību. Tāpat, ja iepakojums netiek nodots pārstrādei, tad jaunu iepakojumu ražošanā tiek izmantots liels daudzums pirmreizējo dabas materiālu, no kuriem daudzi ir izsīkstoši.  


Lai saglabātu tīru vidi, veicinātu straujāku atkritumu šķirošanas aktivitāti un aprites ekonomikas virzību Latvijā, no 2021. gada katru gadu tiek palielināts dabas resursu nodoklis par nešķiroto atkritumu apglabāšanu poligonos. Savukārt lielākajai daļai šķiroto atkritumu, tostarp vieglajam iepakojumam jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojumam un stikla tarai atkritumu apsaimniekošanas operatori apsaimniekošanu nodrošina bez maksas. Attiecīgi, šķirojot tikai iepakojumu, ir iespēja izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu samazināt jau līdz 25%. Savukārt, ja tiek rūpīgi šķiroti arī citi atkritumu veidi, piemēram, elektrotehnika, baterijas, tekstilizstrādājumi, bioloģiski noārdāmie un cita veida atkritumi, tad izmaksas iespējams samazināt pat līdz 35%. 


Uzņēmums atgādina, ka vieglā iepakojuma šķirošanas konteinerā drīkst šķiro visa veida plastmasas, papīra un metāla iepakojumu – PET pudeles, plastikāta maisiņus un cita veida plastmasas iesaiņojumu, dzērienu un pārtikas preču kartona iepakojumu, metāla bundžas, makulatūru un papīra iesaiņojumu, kā arī citus iepakojumu veidus. Savukārt pie stikla taras drīkst izmest tikai dzērienu stikla pudeles un burkas, savukārt nedrīkst – logu stiklu, virtuves traukus, vāzes un keramiku. Plašāk lasāms šeit.


Avots: Marupe.lv 2022. gada 29. novembris