Paplašinās depozīta sistēmā nododamo iepakojumu klāstu

Ministru kabinetā 2022. gada 20. septembrī apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi””, kas pilnveido normatīvo regulējumu depozīta sistēmas darbībai, kā arī papildina depozīta nododamo iepakojuma klāstu.


Grozījumi nosaka, ka no 2023. gada jūnija depozīta sistēmā varēs nodot arī sīrupa un alkoholisko kokteiļu, kas veidoti uz spirta bāzes (ar alkohola saturu līdz 15%), stikla, plastmasas (PET) un skārdeņu iepakojumus, kā arī visu veidu alkoholiskos dzērienus plastmasas (PET) pudelēs vai skārdenēs. Izmaiņu ieviešanai noteikts pārejas periods, kas paredz ka minētos dzērienus gan ar speciālo marķējumu, gan bez tā var laist tirgū līdz nākamā gada 31. martam un darīt pieejamus tirgū līdz 30. jūnijam.


Tāpat noteikumi paredz sadalīt atkārtoti lietojamu dzērienu iepakojumu atkarībā no pudeļu dizaina universālā un individuāla dizaina iepakojumos, attiecīgi precizējot depozīta iepakojuma apriti, lai iepakojums būtu atkārtoti uzpildāms. Tāpat papildinātas prasības attiecībā uz kupona izmantošanu, nosakot, ka kuponu kā maksāšanas līdzekli var izmantot ne mazāk kā vienu gadu pēc izsniegšanas datuma.


Depozīta sistēmas operatoram dotas tiesības nepiemērot depozīta sistēmu nestandarta iepakojumam, piemēram, neslēgt līgumu par pudeli, kuru nevar pārstrādāt, vai taromāts neatpazītu.


Depozīta sistēma Latvijā darbojas no 2022. gada 1. februāra. To nodrošina SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”. Plašāk lasāms šeit.


Avots: www.varam.gov.lv 2022. gada 20. septembris