Depozīta sistēma: daži praktiski padomi

Palielinoties nodoto depozīta iepakojumu īpatsvaram un aktivitātei depozīta punktos, SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” aicina iedzīvotājus izmantot depozīta sistēmu atbildīgi, lai tā būtu ērta un patīkama sabiedrībai, un atvieglotu ikdienu arī citām depozīta sistēmā iesaistītajām pusēm, tostarp veikalu darbiniekiem. Lai informētu par labās prakses vadlīnijām depozīta punktos, operators dalās ar padomiem, kurus vērts iegaumēt gan pieredzējušiem sistēmas lietotājiem, gan tiem, kas depozīta iepakojumus nodevuši vien pāris reizes.


Noņem metāla korķīšus no stikla pudelēm

Plastmasas pudeles taromātā vēlams nodot ar visu korķīti, lai nodrošinātu ne tikai iepakojuma, bet arī korķīša pārstrādi. Taču atkārtoti uzpildāmu stikla pudeļu gadījumā situācija ir pretēja, un pirms to nodošanas taromātā vai manuālajā depozīta punktā korķīšus ir nepieciešams noņemt. Atkārtoti uzpildāmās stikla pudeles var identificēt pēc depozīta zīmes, uz kuras attēlota burtu kombinācija “AU”.


Pilnībā iztukšo nododamo iepakojumu

Viens no priekšnoteikumiem, lai taromāts pieņemtu depozīta iepakojumu, ir tā iztukšošana, taču šim faktoram ir būtiska loma arī patīkamas depozīta punkta vides nodrošināšanā. Lai izvairītos no dzērienu atlieku iztecēšanas somā, automašīnā, taromātā vai veikalā uz grīdas,  kā rezultātā var veidoties nevēlamas smakas, iesakām izskalot tos iepakojumus, kuros bijuši iepildīti tādi dzērieni kā alus, sulas un citi saldie dzērieni.

Nododot tīru iepakojumu, samazināsies arī taromātu sensoru sasmērēšanās risks – ja sensori tiek sasmērēti, ir nepieciešama biežāka taromāta apkope no veikala darbinieku puses, kas savukārt lietotājiem nozīmē biežākus pārtraukumus konkrētā taromāta darbībā.


Konteineros pie depozīta punktiem – tikai atbilstoši iepakojumi

Pie depozīta punktiem uzstādītītajos konteineros iedzīvotāji aicināti ievietot tikai tos plastmasas, metāla vai stikla dzērienu iepakojumus, kurus taromāts nav pieņēmis. Rūpējoties gan par tirgotāju, gan citu sistēmas lietotāju ērtībām, depozīta sistēmas operators aicina konteineros nemest sadzīves un citus nešķirotus atkritumus, jo šāda darbība uzskatāma par negodprātīgu, turklāt tādā veidā tiek neatgriezeniski sabojāts jau sašķirotais materiāls un tiek samazinātas iespējas to pārstrādāt. Tāpat šādi tiek pārslogoti arī konteineri un pie depozīta punktiem var veidoties nekārtība. Plašāk lasāms šeit.

Avots: depozitapunkts.lv 2022. gada 4. oktobris