Starptautiskā pārtikas izšķērdēšanas un zudumu novēršanas diena

Latvijas Iepakojuma asociācija kā Pasaules Iepakojuma organizācijas (World Packaging Organization (WPO)) biedrs 29. septembrī atzīmē Starptautisko pārtikas izšķērdēšanas un zudumu novēršanas dienu, ko koordinē Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (Food and Agriculture Organization (FAO)).
“Starptautiskās pārtikas izšķērdēšanas un zudumu novēršanas dienas” mērķis ir aicināt gan valsts, gan privāto sektoru noteikt darbības prioritātes un attīstīt inovatīvus risinājumus, lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu un zudumu.


Kāpēc ir svarīgi samazināt pārtikas izšķērdēšanu un zudumu?

  • Trešdaļa no visas pasaulē saražotās pārtikas tiek izšķiesta, un, kad pārtika tiek izšķērdēta vai zaudēta, visi resursi, kas tika izmantoti šīs pārtikas ražošanai, tostarp ūdens, zeme, enerģija, darbaspēks un kapitāls, tiek izšķiesti.
  • Pārtika, kas tiek izšķērdēta vai zaudēta, rada 8% no globālajām siltumnīcefekta gāzu emisijām.
  • Ja pārtikas atkritumi būtu valsts, tā būtu trešā lielākā SEG emitētāja aiz ASV un Ķīnas.

Iepakojumam var būt būtiska nozīme pārtikas izšķērdēšanas samazināšanā vērtību ķēdes sākumā, lai mājsaimniecībās varētu novērst pārtikas atkritumu rašanos.
Izvairīšanās no pārtikas izšķērdēšanas ir būtisks iepakojuma jautājums, kas pārtikas ražotājiem, zīmolu īpašniekiem, mazumtirgotājiem un patērētājiem ir labāk jāizprot.
Bez atbilstošām intuitīvām iepakojuma dizaina iezīmēm un mērķim paredzēta iepakojuma pārtika var tikt izšķiesta visā piegādes ķēdē līdz patērētājam. Uzlabojot iepakojuma dizainu un nodrošinot, ka tiek ievērotas Save Food iepakošanas vadlīnijas, pārtikas izšķērdēšanu un zudumus var samazināt un/vai novērst.


Lūdzu, pievienojieties WPO iniciatīvai, lai atzīmētu šo ļoti svarīgo dienu un palīdzētu mums palielināt izpratni par iepakojuma lomu pārtikas izšķērdēšanas un zudumu samazināšanā.

#FLWday #FLWday22 #savefoodpackaging #packagingthatsavesfood #fightfoodwastecrc #stopfoodwaste #FAO #worldpackagingorganisation #stopfoodwaste