Iepakojums palēnām kļūst videi draudzīgāks

Iepakojuma nozares galvenais izaicinājums pēdējos gados ir Eiropas zaļais kurss jeb virzība uz to, lai Eiropa kļūtu par dabai daudz draudzīgāku pasaules daļu. Iepakojuma ražotāji ir spiesti meklēt jaunus materiālus. Iepakojuma izmantotāji, kuri aizdomājas par ilgtspējību, meklē inovatīvus risinājumus savas preces iesaiņošanai.

Latvijas Iepakojuma asociācias (LIA) valdes priekšsēdētāja un Pasaules Iepakojuma organizācijas valdes locekle Iveta Krauja norāda, ka globālā mērogā, kas neapšaubāmi attiecas arī uz nacionālo iepakojuma nozari, ir svarīgi visos iepakojuma tapšanas posmos integrēt t.s. 3R pieeju: samazināt, izmantot atkal un pārstrādāt (Reduce, Reuse, Recycle). Pirmkārt, tas nozīmē panākt jebkura materiāla patēriņa samazinājumu – sākot ar konstruēšanas un dizaina posmu sākumā un beidzot ar ražošanas un izplatīšanas posmu. Tādejādi samazinās izlietotā un atkritumos izmestā iepakojuma apjoms. “Otrais izaicinājums ir ieviest ikdienas apritē vairāk atkārtoti lietojama iepakojuma – gan gatavo iepakojumu, gan pārstrādāto materiālu jauna izgatavošanai,” teic I. Krauja. Trešais posms no 3R pieejas vairāk attiecas uz zinātniekiem un tehnologiem, un ietver tādu iepakojuma materiālu radīšanu un piedāvāšanu nozarei, kas labi šķirojami un pārstrādājami.

“Iepakojuma ražošanas nozare ir ar augstu izaugsmes un eksporta potenciālu. Tās apjomi ar katru gadu kļūst lielāki. Arvien vairāk poligrāfijas nozares uzņēmumu pievēršas iepakojuma, īpaši papīra un kartona iepakojuma ražošanai, kas ir ilgtspējīgākais iepakojuma veids, jo tiek ražots no pilnībā atjaunojamiem resursiem. Strauji attīstās e-komercijas nozare, sekmējot pieprasījumu pēc dažādiem iepakojuma veidiem, kas nepieciešami īslaicīgai transportēšanai uz pakomātiem, piemēram, kartona un gofrēta kartona iepakojums. Tas kļūst kvalitatīvāks un gala patērētājam pievilcīgāks, lai uzlabotu kopējo produkta saņemšanas un atpakošanas pieredzi. Gan šajā, gan citās jomās attīstās princips “mazāk ir vairāk”, veicinot maksimāli efektīvu iepakojuma izmantošanu un ekoloģisku pieeju. Uzņēmumi arī sertificē ražotnes un produktus saskaņā ar CO2 neitralitātes sertifikāciju,” stāsta LIA valdes priekšsēdētājas vietnieks, AS “VG Kvadra Pak” ģenerāldirektors Roberts Vasiļevskis.


2022. gadā nozares lielākais izaicinājums ir izejvielu pieejamība, īpaši papīram un kartonam, ar ko saistīts straujais cenu pieaugums. Taču, ja materiālu pieejamība uzlabojas, tad energoresursu cenu pieauguma ietekmē cenas turpina augt. Bažas rada energoresursu pieejamība gan Latvijā, gan izejvielu ražošanas valstīs, kas var radīt samazinātu ražošanas kapacitāti, attiecīgi turpinot veicināt cenu kāpumu, norāda R. Vasiļevskis.


Nozarē vērojams izteikts darba spēka resursu trūkums, īpaši Rīgā, kas veicina strauju atalgojuma pieaugumu. Kombinācijā ar darbinieku nepieejamību tas samazina nozares konkurētspēju starptautiskajos tirgos. Situācijas uzlabošanai, tiek veikts aktīvs darbs pie nozares atpazīstamības veicināšanas, skolēnu piesaistes ar iepakojumu saistītās jomās, piemēram, poligrāfijā un ražošanas produktivitātes palielināšanas, akcentē AS “VG Kvadra Pak” ģenerāldirektors.


“Paredzams, ka nākotnē pieaugs kopējā nozares jauda, jo līdz ar katru jaunu investīciju nozares uzņēmumos tiek iegādātas aizvien jaudīgākas iekārtas. Nozare aizvien tālāk segmentēsies nišas produktos ar nelieliem apjomiem vai industriāli ražotiem lielākiem apjomiem, kuru saražošanai tiks pielietotas aizvien modernākas, jaudīgākas un efektīvākas iekārtas ar augstāku automatizācijas pakāpi. Turpināsies arī importa produktu aizvietošanas un eksporta apjomu kāpināšanas tendences. Notiks straujāka pāreja no fosiliem iepakojuma veidiem uz atjaunojamo resursu iepakojumu (piemēram, papīru, kartonu, koku), kā arī tādu iepakojumu, kura ražošanā izmantojams mazāk energoresursu un kur kopumā izmantots mazāk resursu. Tādējādi paredzams, ka nākotnē iepakojums vairāk atbildīs mūsdienīgo patērētāju ekoloģiskajai domāšanai,” norāda LIA valdes priekšsēdētājas vietnieks R. Vasiļevskis.


Avots: Finday.lv 2022. gada 26. augusts