VVD INSPEKTORU KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS APMĀCĪBAS

Laika periodā no 2021. gada aprīļa līdz 2022. gada maijam biedrība “Latvijas Iepakojuma asociācija” īstenoja projektu “Valsts vides dienesta inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana preču iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekamā objekta aprēķināšanas un kontroles darbībās” (reģ. nr. 1-08/164/2020)


Projekta ietvaros sagatavota mācību programma un mācību materiāli teorētiskajam semināram Valsts vides dienesta (VVD) darbiniekiem par dabas resursu nodokļa (DRN) likumdošanas prasībām iepakojuma jomā, izvērtējot normatīvos aktus par DRN, identificējot VVD inspektoru galvenos problēmjautājumus iepakojuma kā DRN objekta aprēķināšanas, identifikācijas un uzskaites jomā un iekļaujot tos apmācību programmā. Pats tiešsaistes seminārs īstenots  2021. gada 6. decembrī un semināru noklausījās 49 Valsts vides dienesta darbinieki.


Projekta otrajā dāļā tika izstrādāta mācību programma praktiskajām apmācībām par iepakojuma kā DRN objekta identifikāciju, aprēķinu un kontroles procesu uzņēmumos, pielietojot mācību seminārā iegūtās teorētiskās zināšanas. Pirms apmācībām tika īstenotas piecas tiešsaistes sapulces ZOOM platformā, informējot inspektorus par mācību procesu un sagatavošanās procedūru, kas veicama pirms praktiskajām apmācībām. Projekta ietvaros realizētas piecas praktiskās nodarbības piecos dažādos Latvijas uzņēmumos, kopā apmācot 31 Valsts vides dienesta darbinieku.