Kā veidot sabiedrības izpratni par plastmasas piesārņojumu

2022. gada 16. februārī INTERREG Europe PLASTECO projekta „Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” ietvaros projekta partneri Rumānijā – Bukarestes Ilfovas reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar biedrību „Baltijas krasti” organizēja starpreģionālo tiešsaistes semināru „Kā sekmēt izpratnes veidošanu par plastmasas piesārņojumu un veicināt otrreizēji pārstrādātas plastmasas izstrādājumu iegādi”. Seminārā tematiskos ziņojumus sniedza pārstāvji no Rumānijas nevalstiskajām organizācijām un ražotāja paplašinātās atbildības īstenošanas organizācijas, kā arī Lipsi pašvaldības Grieķijā. Seminārā piedalījās speciālisti no dažādām Eiropas valstīm, t. sk. Latvijas, Rumānijas, Vācijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas u. c.

PLASTECO starpreģionu semināri tiek īstenoti, lai partneriem un iesaistītajām pusēm sniegtu vērtīgu praktisku pieredzi un veicinātu izzināšanas procesu. Interreg Europe programma rosina šāda veida pieredzes un zināšanu apmaiņu, uzskatot to par neaizstājamu sastāvdaļu reģionālo pašvaldību centienos virzīt ilgtspējīgu politikas attīstību.

16. februāra seminārs bija veltīts vairākām aktuālām tēmām, piemēram, sabiedrības un nozares skatījums uz pārstrādātas plastmasas ražošanu un izmantošanu, izvēlētās prakses plastmasas atkritumu šķirošanas uzsākšanai vai pastiprināšanai, kā arī tika sniegta informācija par plastmasas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību Bukarestē (Rumānija).

Semināra dalībnieki dalījās pieredzē par vairāku veiksmīgu izpratnes veicināšanas kampaņu realizāciju. Piemēram, „Otrreizējās pārstrādes maratons”, – ar mērķi izglītot un palielināt iedzīvotāju un iestāžu izpratni par atkritumu rašanās novēršanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, vai akcija “Maksājums ar PET” plastmasas iepakojuma apjoma samazināšanai, kā arī projekts “Tīros ūdeņos”, kas meklē gan vēsturisko plastmasas piesārņojuma izcelsmi, gan veicina pasākumus, lai novērstu un apkarotu turpmākos piesārņojuma avotus.