VVD inspektoru kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības

Latvijas Vides aizsardzības fonda multisektoriālo projektu, t.sk. Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai, ietvaros 2021. gada 6. decembrī biedrība “Latvijas Iepakojuma asociācija” organizē projektā „Valsts vides dienesta inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana preču iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekamā objekta aprēķināšanas un kontroles darbībās” (reģ. nr. 1-08/164/2020) ietvertās Valsts vides dienesta inspektoru apmācības. Projekta sadarbības partneris ir Valsts vides dienests.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *