Attīsta viedu un biodegradējamu iepakojumu šķidrajiem olu produktiem

Pārtikas produktu ražošanā viena no būtiskākajām komponentēm ir produkta iepakojums, kas padara iespējamu produkta loģistiku un veicina tā kvalitātes saglabāšanu. Lai iepakojums pildītu savas funkcijas un neradītu papildus slogu apkārtējai videi, arvien populārāka kļūst biodegradējamu iepakojumu izmantošana, kas ātri sadalās un neveido ilggadīgus atkritumus. Šādu produktu iepakošanas ceļu ir izvēlējušies AS “Balticovo” un kopīgi ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes zinātniekiem nupat beiguši darbu projektā “Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem”.

Pētījuma nepieciešamību noteica arvien pieaugošie olu produktu ražošanas apjomi. Turklāt ar to saprotot ne vien tradicionālās olas čaumalā, ko patērētāji raduši iegādāties veikalos, bet arī šķidro olu produktus. Paralēli tam pasaulē vērojama pieaugoša piesārņojuma problēma, ko izraisa lielais plastmasas patēriņš, līdz ar to uzņēmēji meklē dažādus risinājumus dabiskas izcelsmes iepakojuma materiālu izstrādei, iepakojuma optimizācijai un pārstrādei.

“Mūsu sadarbības mērķis bija radīt biodegradējamā iepakojuma risinājumu, kurā produkciju iespējams uzglabāt par 15 – 20% ilgāk, nezaudējot tā kvalitāti, kas ir arī izdevies. Turklāt papildus tam eksperimentējām un šo biodegradējamo iepakojumu pārklājām ar termojutīgu laku, kas izmaina krāsu temperatūras ietekmē, signalizējot par izmaiņām iepakotā produkta kvalitātē. Analizējām produkta mikrobioloģiskos rādītājus un struktūras izmaiņas, kombinējot tos kopā ar iepakojuma krāsas izmaiņām, un noteicām, kādas iepakojuma krāsa izmaiņas liecina par produkta bojāšanos,” stāsta LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes zinātniece Sandra Muižniece-Brasava.

Lai pārliecinātos par produkta kvalitāti, patērētāji parasti paļaujas tikai uz derīguma termiņu, kas norādīts uz iepakojuma, taču AS “Balticovo” ražoto šķidro olu produktu kvalitāti varēs noteikt pēc iepakojuma krāsas izmaiņām.

Zinātniece skaidro, ka universitātē pētījumi par inteliģentajiem jeb viedajiem iepakojumiem turpinās un minētais projekts ir daļa no plašāka pētījuma, kas tiek īstenots promocijas darbā. Plašāk lasāms llu.lv publikācijā šeit.

Avots: www.llu.lv 2021. gada 21. oktobris

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *