ZIEMEĻVALSTU PIEREDZE IZLIETOTĀ IEPAKOJUMA PIKTOGRAMMĒŠANĀ

Šī gada februārī Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā organizēja vebināru Padomi un ieteikumi Baltijai par Dānijas atkritumu piktogrammu sistēmas ieviešanas pieredzi Ziemeļvalstīs, iepazīstinot ar ziemeļu kaimiņu sasniegumiem piktogrammu sistēmas projekta īstenošanā. Tā kā Latvijā līdz šim nav izstrādāts vienots atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma dizains, Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir ieinteresēta vienotu atkritumu apsaimniekošanas piktogrammu sistēmas ieviešanā valstī.

Turpinot attīstīt piktogrammu sistēmas projektu, 2021. gada 8. aprīlī notika Ziemeļvalstu Ministru Padomes biroja Latvijā organizēta diskusija ar mērķi noskaidrot iepakojuma nozares speciālistu viedokli par Skandināvijas valstu atkritumu piktogrammu sistēmas lietderīgumu atkritumu šķirošanas atvieglošanai un pārstrādājamu iepakojuma materiālu izvēles iespējām Latvijā.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no VARAM, Vides izglītības fonda (VIF), Ziemeļvalstu Ministru Padomes biroja, kā arī iepakojuma nozares speciālisti no Latvijas Iepakojuma asociācijas, RTU dizaina fabrikas EIT Climate KIC-Hub Latvija u.c. Diskusijā tika aktualizēts pārskats par Baltijas jūru piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijas piekrastē, balstoties uz VIF kampaņas Mana jūra ietvaros iegūtajiem datiem. Tāpat VARAM sniedza informāciju par atkritumu pārstrādes mērķiem līdz 2035. gadam un plānotajiem risinājumiem, izvērtēja  problēmas un izaicinājumus.

Nozares speciālisti dalījās viedokļos par Dānijā ieviestās atkritumu piktogrammu sistēmas potenciālo atbalstu un lietderīgumu atkritumu pārstrādes mērķu sasniegšanai;  Latvijas iepakojuma ražotāju iespējām un šķēršļiem iepakojuma ražošanai no pārstrādājama materiāla; kā arī produktu ražotāju motivāciju un vēlmi pakot produktus pārstrādājamā iepakojumā u.c. Diskusijas par minētajiem jautājumiem turpināsies preču ražotāju, atkritumu apsaimniekošanas nozares, pašvaldību un vides NVO pārstāvju vidū.

Piktogrammu sistēmas ieviešanas projekts Baltijas valstīs uzsākts 2021. gada februārī, noslēgums plānots 2021. gada decembrī. Latvijā projektu organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar VARAM, aģentūru Sustainable Tips un Climate-KIC.

Avots: Ziemeļvalstu Ministru Padomes birojs Latvijā

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *