KĀ VEICINĀT VIENREIZLIETOJAMĀS PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU ALTERNATĪVAS

Biedrība „Baltijas krasti” 2021. gada 15. aprīlī ES ERAF projekta „Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” jeb saīsināti PLASTECO Interreg Europe ietvaros organizēja starpreģionālo tiešsaistes semināru „Kā veicināt vienreizlietojamās plastmasas izstrādājumu alternatīvu izvietošanu tirgū”, kurā tematiskus ziņojumus sniedza Stara Zagora reģionālā ekonomiskās attīstības aģentūra no Bulgārijas. Seminārā piedalījās vairāk kā 60 speciālisti no dažādām Eiropas valstīm, t. sk. Latvijas, Vācijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas u. c.

PLASTECO starpreģionu semināri tiek īstenoti, lai partneriem un iesaistītajām pusēm sniegtu vērtīgu praktisku pieredzi, veicinātu izzināšanas procesu, meklējot alternatīvas vienreizlietojamai plastmasai. Interreg Europe programma rosina šāda veida pieredzes un zināšanu apmaiņu, uzskatot to par neaizstājamu sastāvdaļu reģionālo pašvaldību centienos virzīt ilgtspējīgu politikas attīstību.

15. aprīļa semināra darba kārtība aptvēra vairākas aktuālas tēmas, piemēram, par videi draudzīgu publisko iepirkumu – kā līdzekli, kas veicinātu pieprasījumu pēc alternatīviem vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem. Arvien nozīmīgāka kļūst ekomarķēšana un sistematizējošas shēmas, kas balstītas uz atbilstošām ES iniciatīvām un labo praksi vienreizlietojamās plastmasas alternatīvu izmantošanai.

Trešais semināra jautājums bija saistīts ar politisko un finanšu instrumentu efektivitāti  sabiedrības sociālās uzvedības ietekmei, lai atbalstītu alternatīvo plastmasu ieviešanu vienreizlietojamo vietā un attīstītu plastmasas otrreizējo pārstrādi. Vienreizlietojamo plastmasas alternatīvu pieņemšanu var kavēt dažādi šķēršļi, un nozares speciālistiem jāmeklē ceļi šķēršļu ietekmes mazināšanai vai novēršanai.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *