VARAM izstrādā regulējumu plastmasas atkritumu samazināšanai

24. martā, Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto Plastmasu saturošu izstrādājumu likumprojektu, kā mērķis ir mazināt plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī veicinātu aprites ekonomiku. Normatīvajam regulējumam paredzēts stāties spēkā š.g. 3. jūlijā.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Viena no graujošākajām globālajām problēmām ir jūras piesārņojums ar plastmasu, 70% no tā veido tieši vienreizlietojamie plastmasas priekšmeti un zvejas rīki. Šī iemesla dēļ katru gadu bojā aiziet ap 100 000 jūras dzīvnieku, t.sk. vaļu, roņu, bruņurupuču, delfīnu. Īstenojot jaunā likuma prasības, plastmasas atkritumu  apjoms Latvijā samazināsies par aptuveni 40 tonnām gadā, aizstājot tos ar ilgtspējīgākiem risinājumiem, kas jau pakāpeniski tiek piedāvāti patērētājiem.”

Jaunais regulējums paredz aizliegt vairāku vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu tirdzniecību, to piedāvāšanu patērētājam bezmaksas, noteikt pārstrādātā materiāla obligāto minimālo īpatsvaru dzērienu polietilēntereftalāta iepakojumā un citos iepakojumos. Tāpat regulējums paredz prasības dzērienu iepakojuma ar vāciņiem un korķīšiem dizainam un pienākumu marķēt vienreizlietojamos plastmasas izstrādājumus. Likumprojektā ietverts arī pienākums veidot ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas jauniem objektiem – mitrajām salvetēm, baloniem, tabakas izstrādājumiem ar filtriem un tabakas filtriem, kā arī plastmasu saturošiem zvejas rīkiem –, ražotājam nosakot atbildību par to, kā tiek apsaimniekoti no šīs preces radītie atkritumi. Noteikta arī prasība nodrošināt dzērienu iepakojuma dalītu vākšanu.

Likumprojekts attiecas uz tiem vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, kam jau ir pieejamas dabai draudzīgākas alternatīvas, piemēram, vates kociņi, plastmasas galda piederumi un šķīvji, dzērienu salmiņi, maisāmkociņi, balonu kociņi, putuplasta polistirola pārtikas un dzērienu iepakojums, kā arī no oksonoārdāmas plastmasas ražoti izstrādājumi. Savukārt glāzes vēl šobrīd netiek aizliegtas, bet jāveic pasākumi, lai samazinātu to patēriņu. Pienākums samazināt patēriņu un veidot ražotāju atbildības sistēmas attiecas arī uz plastmasu saturošiem zvejas rīkiem.

Ar šo likumprojektu Latvija pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīvas (ES) 2019/904 prasības samazināt konkrētu plastmasas izstrādājumu un zvejas rīku patēriņu un to ietekmi uz vidi, kā arī prasību šādu izstrādājumu atkritumu apsaimniekošanas attīstība un pilnveidošanai. Šī pieeja ir viens no pasākumiem pārejai uz aprites ekonomikas modeli. Direktīvas normas Latvijai ir jāpārņem līdz šā gada 2.jūlijam.

Likumprojektā noteiktais neattiecas uz eksportam ārpus ES kopējā tirgus paredzētiem izstrādājumiem un produktu daļām, kas nepieciešamas eksportam paredzētu izstrādājumu ražošanai.

Plašāka informācija par likumprojektu un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem – šeit.

Avots: www.varam.gov.lv

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *