NEPIECIEŠAMS JAUNS, SASKAŅOTS MARĶĒJUMS IEPAKOJUMAM AR VIENREIZLIETOJAMIEM PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMIEM

Nākusi klajā Eiropas Savienības (ES) komisijas Regula 2020/2151, ko 2020. gada 17. decembrī parakstījusi komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, ar ko paredz noteikumus par saskaņotām marķējuma specifikācijām, kas attiecas uz vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, kas norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu. Jaunā regula jau stājusies spēkā – divdesmitajā dienā pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī 2020. gada 18. decembrī.

Kā norādīts regulā 2020/2151, saskaņotais marķējums attieksies uz tirdzniecības iepakojumu un grupas iepakojumu, kas izmantots higiēnisko preču (paketes, tamponi, tamponu aplikatori), personiskās higiēnas un mājsaimniecības vajadzībām lietojamo mitro salvešu, tabakas izstrādājumu ar filtru un filtru lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, kā arī dzērienu glāžu iepakošanai. Iepriekš minētajām četru grupu precēm jaunais marķējums, kas realizēts atbilstoši regulas pielikumos norādītajām dizainam, krāsām un citām obligātām prasībām, jāpiemēro no 2021. gada 3. jūlija.

ES regulas 2020/2151 ar pielikumiem pilnu tekstu skatīt šeit.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *