Pieņemti "Depozīta sistēmas darbības noteikumi"

2020. gada 11. augustā Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Depozīta sistēmas darbības noteikumi”*, ar kuru noteikts normatīvais regulējums depozīta sistēmas darbībai, lai 2022.gada 1.februārī tiktu uzsākta depozīta sistēma.

Ministrijas izstrādātais noteikumu projekts paredz depozīta sistēmas piemērošanas kārtību un prasības sistēmas darbībai.

Ministru kabineta apstiprinātajos noteikumos noteikti dzērienu veidi un dzērienu iepakojumi, kam jāpiemēro depozīta sistēma, definētas prasības izlietotā depozīta iepakojuma pieņemšanai, pārstrādei un nodošanai atkārtotai izmantošanai; noteikta depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas noteikšanas metodika un depozīta maksa par katru iepakojuma vienību, kā arī depozīta iepakojuma pārdevēja pienākumi, depozīta sistēmas operatora izvēles kārtība un operatoram izvirzītās prasības.

Tāpat arī izstrādāta speciāla atpazīstamības zīme, kas apliecina depozīta sistēmas piemērošanu vienreiz un atkārtoti lietojamam iepakojumam.

Depozīta sistēmā iekļauti tie dzērienu iepakojuma veidi, kuriem ir vislielākais risks nonākt pilsētvidē vai dabā, tie ir stikls, plastmasa (PET) un metāls (skārdenes). Depozīta sistēmā varēs nodot bezalkoholisko dzērienu, alus vai citu fermentētu produktu ar alkohola saturu līdz 6% iepakojumus, kas pildīti dažāda tilpuma PET vai stikla pudelēs, kā arī skārdenēs. Stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3l (neieskaitot), stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,75l (neieskaitot), plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3l (neieskaitot), plastmasas pudeles alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,5 vai 1l un skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz 1l.

Depozīta maksa noteikta desmit centu apmērā par iepakojuma vienību, tāpat kā tas ir Lietuvā un Igaunijā. Tā tiks saņemta, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme, svītrukods vai kvadrātkods un iepakojums būs iztukšots. Ministrijas mērķis ir radīt sistēmu, kas ir maksimāli draudzīga lietotājam, tādēļ paredzēta iespēja nodot arī saplacinātu iepakojumu, ja tiks nodrošināta sistēmas lietotāja digitāla autentifikācija, taču tas ir depozīta operatora ziņā vai šo risinājumu izvēlēties. Saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu, iedzīvotājam atmaksās depozīta maksu bezskaidras naudas norēķinu veidā vai izsniegs čeku par atbilstošu summu. Vietās, kur depozīta iepakojumu pieņem manuāli, depozīta maksu varēs iegūt skaidrā naudā.

Izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanas iespējas būs nodrošinātas visā valsts teritorijā. Paredzēts izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu pieņemt tirdzniecības vietās vai to tuvumā (līdz 150 m), iepakojuma pieņemšanas punktos un šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Depozīta iepakojuma pieņemšana ārpus tirdzniecības vietām paredzēta tikai tādos gadījumos, ja tirdzniecības vietai nav pietiekošas platības, lai pieņemtu depozīta iepakojumu.

Depozīta sistēma neietekmēs dzērienu ražotāju un pārdevēju savstarpējo konkurenci – depozīta maksa dzērienu iepakojumam tiks piemērota visiem sistēmā ietilpstošajiem dzērienu veidiem. Depozīta maksa tiks piemērota gan Latvijā, gan ārvalstīs ražoto dzērienu depozīta iepakojumam.

Noteikumi paredz, ka depozīta sistēmas operators noteiktā kārtībā kompensēs mazumtirgotāju izmaksas par depozīta iepakojuma savākšanu no galalietotāja (pieņemšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un iekraušanu). Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas apmērs būs atkarīgs no pieņemšanas veida (manuāli vai ar automātiem).

Saskaņā ar Iepakojuma likumu Valsts vides dienests pieņems lēmumu par depozīta sistēmas operatoru un, pamatojoties uz pieņemto lēmumu, slēgs līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu.

*Sagatavotais noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši likumā “Grozījumi Iepakojuma likumā” ietvertajam deleģējumam Ministru kabinetam, ar kuru Saeima 2019.gada 24.oktobrī pieņēma depozīta sistēmas ieviešanas un darbības pamatprincipus Latvijā.

Avots: portāls LV, 2020. gada 11. augusts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *