Izmaiņas dabas resursu nodoklī

Plānotās izmaiņas valsts nodokļu pamatnostādnēs 2021.‒2025. gadam cita starpā paredz atteikties no dabas resursu nodokļa atbrīvojuma tiem ražotājiem, kuriem ir noslēgts sadarbības līgums ar kādu no iepakojumu apsaimniekotājiem. Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti paredz 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa pārtikas ražotājiem, kuri ir noslēguši sadarbības līgumus ar kādu no ražotāju atbildības sistēmām, piemēram, “Zaļā josta” vai “Latvijas zaļais punkts”.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas valdes locekle Ligita Turnere uzsver, ka līdz šim dabas resursu nodoklis Latvijā faktiski ir kalpojis kā stimuls ražotājiem iesaistīties atbildības sistēmās, turklāt plānotās izmaiņas sadārdzinās iepakotās pārtikas cenas veikalos par 3 līdz 5 procentiem.

“Latvijas zaļā punkta” direktors Kaspars Zakulis uzskata, ka valsts iniciatīva veicināt iepakojuma, videi kaitīgo un nolietoto elektropreču apsaimniekošanu, tādējādi izpildot ES reģenerācijas normas, ir augstu vērtējama. Tomēr arī viņš ir neizpratnē par motivāciju mainīt esošo kārtību.  Viņš uzskata, ka būtu jāsāk orientēties citā virzienā, proti, normatīvajos aktos jāiestrādā nosacījumi, kas vairāk motivētu un varbūt pat spiestu uzņēmumus ražot un savu produkciju tirgū novietot pārstrādājamos iepakojuma materiālos. K. Zakulis prognozē, ka plānotās izmaiņas drīzāk motivēs uzņēmumus uz pretējo ‒ produktu iepakošanai izmantot materiālus, kas ir lētāki un tajā pat laikā grūti vai vispār nepārstrādājami.

Daudzās valstīs jau sevi efektīvi pierādījusi diferencētā dabas resursu nodokļa sistēma pārstrādājamiem un nepārstrādājamiem iepakojumiem. Ražotāji, kuri produktus iepako nepārstrādājamos materiālos, maksā vairāk un attiecīgi ar laiku ir spiesti pārorientēties uz pārstrādājama iepakojuma izmantošanu, kas ir izdevīgāka, stāsta K. Zakulis.

“Latvijas zaļais punkts” piekrīt, ka piesārņotājam ir jāsedz apsaimniekošanas izmaksas pilnā apmērā. Tomēr papildu nodokļa piemērošanai noteikti nevajadzētu būt attiecināmai uz visiem uzņēmumiem. Plašāk lasāms portāla nra.lv publikācijā šeit.

Avots: portāls nra.lv, autore: Ilze Šteinfelde, 2020. gada 17. jūlijs

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *