COVID-19 IETEKME UZ IEPAKOJUMA NOZARI: KĀDAS IR REĀLĀS ATZIŅAS UN KAS IR TIKAI “PANDĒMIJA”

2020. gada 12. augustā notika Pasaules Iepakojuma Organizācijas (PIO) – World Packaging Organisation – rīkotais 1. globālais iepakojuma vebinārs COVID-19 ietekme uz iepakojuma nozari: kādas ir reālās atziņas un kas ir tikai “pandēmija” ar 60 valstu pārstāvju līdzdalību. Vebināru vadīja PIO prezidents Prof.  Pierre Pienaar un PIO vēstnieki Dr. Carl Olsmats (Zviedrija), Chakravarthi AVPS (Indija) and Kishan Singh (Dienvidāfrika).
Vebināra laikā tika skartas sekojošas tēmas:

1/ Iepakojums ir visapkārt, un tas skar ikvienu.
2/ Covid-19 ietekmējis arī iepakojuma nozari. Samazinoties patērētāju pieprasījumam pēc precēm,  samazinājies arī nepieciešamā iepakojuma apjoms. Aprites ekonomikas attīstību ļoti ietekmēja un ietekmē nozares darbības bremzēšana vai pat apstādināšana.
3/ Pasaules iepakojuma nozare nevar stagnēt dīkstāvē, gaidot vīrusa vakcīnas ieviešanu. Iepakojums joprojām ir nepieciešams dažādām precēm. Vīrusa izplatības novēršanā iepakojumam ir svarīga nozīme.
4/ Plastmasas iepakojumam ir viszemākā pašizmaksa, un tam ir sava niša kopējā klāstā. Plastmasas iepakojums paliks apritē, taču nopietnāk jāpievēršas izlietotā iepakojuma pārstrādei, kā arī cilvēku ieradumu maiņai, veicinot iepakojuma šķirošanu.
5/ Covid-19 ietekmē vairākās valstīs atviegloti plastmasas iepakojuma lietošanas ierobežojumi, par prioritāro izvirzot cilvēku dzīvības glābšanu un veselības aizsardzību, samazinot prasības vides aizsardzībai.
6/ Vērojams, ka patērētāju iepirkšanās paradumi un tendences ir mainījušies. Lielākā daļa pirkumu notiek tiešsaistē: līdz ar to iepakojumam ir cita loma. Iepirkšanās koncepts ir mainījies no “ko es gribētu” uz “kas man nepieciešams”. Samazinājušies arī nevajadzīgi tēriņi.
7/ Valstu robežu slēgšana dēļ COVID -19 ir veicinājusi jaunu vietējās uzņēmējdarbības attīstību.
8/ Preču piegādes ķēdes Covid-19 ietekmē kļuvušas daudz reģionālākas.
9/Iepakojuma veidi un dizains mainās un mainīsies, ievērojot patērētāja prasības.
10/ Visi iepakojuma ražotāji un lietotāji tiek aicināti būt drosmīgiem, veidot savus uzņēmumus un reklamēt vietējos produktus.
11/ Iepakojuma apjomi jāsamazina, vairāk jāizmanto pārstrādājami iepakojumi. Jārealizē pilnīga aprites ekonomika – iepakojumam jābūt atkārtoti izmantojamam produktu iepakošanai utml.
12/ Strīdīgs jautājums ir drukas nepieciešamība iepakojumam tiešsaistes tirdzniecības vajadzībām. Ir viedoklis, ka nav nepieciešams krāsains un sarežģīts iepakojums, jo galvenais ir funkcionalitāte (pietiek ar kartona iepakojumu). Citi uzsver, ka drukai un dizainam ir svarīga loma, jo patērētājam jāatpazīst produkts (iepērkoties tiešsaistē attēls ir mazs).
13/ Svarīgākais faktors iepakojuma attīstībā ir ilgtspējīgi risinājumi.
14/ Iepakojuma nozare pēc Covid-19 kļūs stiprāka kā līdz šim.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *