Eiropas kartona ražotāju asociācijas paziņojums iepakojuma nozarei

LIA ir saņēmusi Eiropas kartona ražotāju asociācijas paziņojumu nozarei.

PRO CARTON Prezidenta paziņojums

01.04.2020.

Pasaule saskaras ar vienu no lielākajiem izaicinājumiem – COVID-19 globālo situāciju. Tagad ir pienācis laiks apvienoties, atbalstīt vienam otru un ievērot valdības un veselības dienestu sniegtos norādījumus. Kartona ražošanas un pārstrādes nozare dara visu iespējamo, lai uzturētu būtisko preču plūsmu, jo īpaši pārtikas, farmācijas un higiēnas preču iepakojumu, apzinoties tās svarīgo lomu piegādes drošības garantēšanā. Mēs ļoti nopietni uztveram savu atbildību pret sabiedrību, un visas Eiropas kartona rūpnīcas strādā ar pilnu jaudu, un ražotāji cenšas apmierināt kritisko nozaru augsto pieprasījumu. Liels paldies jāsaka visiem mūsu nozarē strādājošajiem, kuri veic milzīgu darbu, lai tiktu galā ar lielo pieprasījuma pieaugumu, ar ko mēs saskaramies.

Neizbēgami mūs sagaida jauni izaicinājumi. Lai nodrošinātu plašu preču pieejamību, piegādes ķēdei ir vienmērīgi jādarbojas no tās sākuma līdz pat patērētāja mājām. Mums tas nozīmē pietiekamu izejvielu daudzumu – gan neapstrādātu, gan pārstrādātu šķiedru. Ir svarīgi uzturēt koksnes masas piegādi un tikpat svarīgi ir nosūtīt pārstrādei papīra iepakojumu un citus papīra izstrādājumus (ar atsevišķu savākšanu, kur tas tiek praktizēts). Vietējām pašvaldībām ir obligāti jāsaglabā šo pārstrādes sistēmu darbība, lai garantētu, ka ir pieejams pietiekams daudzums pārstrādātu papīra šķiedru.
Pārvadājumu nozare pakļauta spiedienam nodrošināt nepieciešamo vadītāju, transportlīdzekļu un konteineru skaitu. Visticamāk, ka tā būs vēl lielāka problēma pēc Lieldienu brīvdienām, kad vairākiem autovadītājiem var nākties palikt karantīnā pirms atgriešanās darbā. ES Komisija ir atzinusi iepakojuma nozares nozīmīgo lomu būtisko preču piegādes ķēdē un ir atvērusi savu “zaļo joslu”, lai nodrošinātu labu transporta plūsmu visā Eiropā.

Kartona ražošanas un pārstrādes nozare ir virzīta uz ilgtspējību, un mēs esam apņēmības pilni uzturēt būtisko preču iepakojuma piegādi. Ar kopīgiem mērķiem, sadarbību un vēlmi gūt panākumus kartona ražošanas un pārstrādes nozare turpinās spēlēt savu būtisko lomu šīs krīzes pārvarēšanā.

Palieciet veseli.

Horst Bittermann

Prezidents, PRO CARTON

 

PRO CARTON: EUROPEAN ASSOCIATION OF CARTON AND CARDBOARD MANUFACTURERS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *