NESTLÉ paziņo par pārstrādātās plastmasas izmantošanu pārtikas iepakojumam

Nestlé paziņojusi, ka ieguldīs līdz 1,9 miljardiem eiro, lai vadītu pāreju no nepārstrādātas plastmasas lietošanas uz pārtikas ražošanā izmantojamu pārstrādāto plastmasu un paātrinātu novatorisku un ilgtspējīgu iepakojuma risinājumu attīstību.

Jau 2018. gada Nestlé  apņēmās līdz 2025. gadam panākt, ka 100 % no uzņēmuma izmantotajiem iepakojuma materiāliem ir pārstrādājami vai atkārtoti izmantojami. Tagad Nestlé apņēmusies arī par 1/3  samazināt izmantoto nepārstrādātās plastmasas daudzumu, lai virzītu aprites ekonomiku, un censtos attīrīt okeānus, ezerus, upes no plastmasas atkritumiem.

Iepakojumam ir liela nozīme pārtikas kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanā. Lielāko daļu plastmasas ir grūti pārstrādāt pārtikas iepakojuma ražošanai, tamdēļ ir ierobežota pārtikas iepakojumam izmantojamās pārstrādātās plastmasas piegāde. Tāpēc, lai izveidotu tirgu, līdz 2025. gadam Nestlé apņēmusies iegūt līdz 2 miljoniem metrisko tonnu pārtikas iepakojumam izmantojamās pārstrādātās plastmasas un atvēlēt vairāk kā 1,4 miljardus eiro, lai samaksātu prēmiju par šiem materiāliem. Nestlé centīsies panākt darbības efektivitāti.

Vēl viens izaicinājums ceļā uz nākotni bez atkritumiem ir iepakojuma jauninājumi, tai skaitā jauni materiāli un otrreizējās pārstrādes risinājumi. Papildus nozīmīgiem iekšējiem pētījumiem Nestlé Iepakojuma zinātnes institūtā, uzņēmums nodibinās vairāk kā 200 miljonu eiro ilgtspējīga iepakojuma riska fondu, lai ieguldītu jaunizveidotos uzņēmumos, kas darbojas šajās jomās.

Šīs abas iniciatīvas papildina Nestlé pašreizējos centienus pētniecības, ieguves un ražošanas jomā, lai veicinātu iepakojuma pārstrādāšanu vai atkārtotu izmantošanu, kā arī sasniegtu mērķi – nulle siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 2050. gadam.

“Neviens plastmasas gabals nedrīkst nonākt atkritumu poligonā vai miskastē,” paziņojis Nestlé izpilddirektors Marks Šneiders: “Lai pārstrādātā plastmasa būtu nekaitīga pārtikai, ir milzīgs izaicinājums mūsu nozarei. Tieši tāpēc mēs ne tikai vēlamies pēc iespējas samazināt plastmasas izmantošanu un veicināt atkritumu savākšanu, bet arī padarīt plastmasu bezgalīgi pārstrādājamu. Mēs spersim drosmīgus soļus, lai izveidotu plašāku pārtikas iepakojumam izmantojamās pārstrādātās plastmasas tirgu un veicināsim inovācijas iepakojuma nozarē. Mēs aicinām arī citus mums pievienoties.”

“Mēs esam priecīgi redzēt, ka Nestlé apņēmusies ieguldīt 1,9 miljardus eiro, lai izveidotu plastmasas apriti līdztekus tam, ka līdz 2025. gadam par 1/3 tiks samazināta nepārstrādātas plastmasas izmantošana iepakojumā. Likvidējot mums nevajadzīgo plastmasu, ieviešot jauninājumus tādās jomās kā atkārtota izmantošana un jauni materiāli, kā arī lietojot atkārtoti plastmasu, kas mums ir nepieciešama – arī sarežģītākos iepakojumos pārtikas produktiem – mēs varam radīt ekonomiku, kurā plastmasa nekad nekļūst par atkritumiem. Nestlé paziņotās apņemšanās sasniegšana ievērojami palīdzēs sasniegt  šo mērķi,” sacīja Endrjū Morlets, Ellen MacArthur fonda izpilddirektors.

Avots: LETA, 2020. gada 27. janvāris, autors: Irīna Borovaja

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *