JAUNAS NORĀDES PAR PRODUKTU UZ IEPAKOJUMA

Lai nodrošinātu patērētājus ar pilnvērtīgu informāciju par pārtikas produktu izcelsmi, pārtikas ražotājiem no 2020. gada 1. aprīļa būs jāpiemēro jauna regula (ES) 2018/775 par pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanu, informē Zemkopības ministrijā (ZM).

Turpmāk situācijās, kad pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta (izcelsme) būs norādīta, bet izcelsme nebūs tā pati, kas ir produkta galvenajai sastāvdaļai, būs jānorāda arī attiecīgās galvenās sastāvdaļas izcelsme vai vismaz jānorāda, ka tā atšķiras no pārtikas produkta izcelsmes.

Tātad, ja pārtikas produkta izcelsme ir norādīta, bet nav tā pati, kas produkta galvenajai sastāvdaļai, tad marķējumā:

  • norāda arī attiecīgās galvenās sastāvdaļas izcelsmi vai
  • norāda, ka galvenās sastāvdaļas izcelsme atšķiras no pārtikas produkta izcelsmes.

Galvenās sastāvdaļas definīcijā ir minēti 2 veidu kritēriji, pēc kuriem var noteikt pārtikas produkta galveno sastāvdaļu:

  • kvantitatīvais kritērijs, kad attiecīgā sastāvdaļa veido vairāk kā 50 % no pārtikas produkta;
  • kvalitatīvais kritērijs, kad patērētājs attiecīgo sastāvdaļu parasti saista ar pārtikas produkta nosaukumu.

Pārtikas produktus, kas laisti tirgū vai marķēti pirms regulas piemērošanas datuma, t. i., pirms 2020. gada 1. aprīļa, var tirgot, līdz beidzas krājumi.

Plašāks regulas skaidrojums pieejams ŠEIT, savukārt Eiropas Komisijas Īstenošanas 2018. gada 28. maija regula (ES) 2018/775 par pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanu pieejama ŠEIT.

Avots: Zemkopības ministrijas nozares portāls, 2020. gada 24. janvāris

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *