UZŅĒMĒJI, PAŠVALDĪBAS UN VIDES AIZSTĀVJI APVIENOJAS KOPĪGĀ MEMORANDĀ PAR PAPLAŠINĀTU DEPOZĪTA SISTĒMU

Lai piedāvātu Latvijas sabiedrībai inovatīvus, sociāli atbildīgus, ekonomiski pamatotus vides un atkritumu apsaimniekošanas risinājumus vairākas profesionālās organizācijas un vides aizstāvji apvienojušies kopīgā memorandā par paplašinātu depozīta sistēmu Latvijas iedzīvotājiem.

Šodien, 27.maijā, memorandu parakstīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes locekle Katrīna Zariņa, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis, Vides aizsardzības kluba (VAK) prezidents Arvīds Ulme, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas (LASUA) valdes loceklis Armands Nikolajevs, Latvijas Iepakojuma asociācijas (LIA) valdes locekle Sandra Dzelzs, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds.

Memoranda dalībnieki vienojušies par principiem, kas būtu ievērojami, izstrādājot depozīta sistēmu. Principi paredz nododamā iepakojuma daudzveidību, sekmējot dažāda veida iepakojuma savākšanu un pārstrādi. Padomāts arī par ekonomisko pamatotību, proti, depozīta sistēmas izveidi, pamatojoties uz precīziem finanšu aprēķiniem un ekonomiskajiem apsvērumiem un sabalansējot iesaistīto pušu ieguldījumus un sabiedrības ieguvumus.

Parakstot memorandu, plānots veicināt godīgu konkurenci un sistēmas caurskatāmību, paredzot, ka depozīta sistēmas veidotājs un operators tiek izvēlēts atklātā konkursā. Ievērojot memoranda pamatnostādnes, plānots arī  radīt stimulu paradumu maiņai, nodrošinot patērētājam šķirošanas punktu pieejamību un dodot ekonomisku stimulu šķirot atkritumus.

 Memoranda piedāvātie risinājumi arī palīdzēs sasniegt un izpildīt Eiropas Savienības (ES) noteiktos mērķa rādītājus, kas paredz, ka ES dalībvalstīm, tostarp Latvijai, līdz 2025. gadam jāpārstrādā vismaz 55% mājsaimniecību un uzņēmumu radīto sadzīves atkritumu. Līdz 2030. gadam mērķa rādītājs pieaugs līdz 60%, bet līdz 2035. gadam – līdz 65%.

Pušu parakstītais memorands tiks iesniegts Saeimas deputātiem, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, lai turpmākajās diskusijās tiktu ņemts vērā visu pušu viedoklis un saskaņā ar valdības rīcības plānu līdz 2023. gadam Latvijā tiktu izstrādāts paplašināts depozīta modelis.

Pilns sadarbības memoranda teksts ir pieejams šeit.

2019. gada 27. maijs. Informāciju sagatavoja Jānis Gavars

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *