EP Direktīvas projekts par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departaments ir sagatavojis EP Direktīvas projektu par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu. Šeit redzams ieskats sagatavotajā dokumentā.

Projekta mērķis:
-novērst un samazināt dažu plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi, jo īpaši ūdensvidi, un cilvēku veselību, kā arī veicināt pāreju uz aprites ekonomiku, izmantojot inovācijas un daudzfunkcionālus (daudzkārt lietojamus) materiālus;
– nodrošināt netraucētu Savienības tirgus darbību.

Projekts paredz:
-patēriņa samazināšanu (ierobežojumu) (A daļa)
-aizliegumu (B daļa)
-prasību korķīšiem un vāciņiem (C daļa)
-obligātu marķējumu (D daļa)
-RAS paplašināšanu (zvejas rīki + E daļa)
-PET pudeļu 90% dalītās savākšanas mērķi (F daļa)

Patēriņu samazināšana
Būtiski samazināt patēriņu produktiem, kas paredzēti ‘līdzņemšanai’:

– Pārtikas tara
– Dzērienu tara

Dalībvalstis izvēlas piemērojamos pasākumus:

– Patēriņu samazināšanas mērķus
– Ekonomiskus instrumentus
– Palielināt alternatīvu pieejamību, piemēram,vairākreiz lietojamie aizstāj vienreizlietojamos

Ierobežojumi laišanai tirgū
–  Ierobežojumi mērķēti tikai uz plastmasas saturu nevis uz pašu produktu
– Pielāgojams tikai produktiem, kam brīvi pieejami alternatīvi

Vates kociņi
Galda piederumi
Šķīvji
Salmiņi
Dzērienu kokteiļkociņi
Balonu kociņi

– Produktu dizainu prasības piemērotas galvenajiem piedrazotājiem (vienreizlietojamam dzērienu iepakojumam): korķīši un vāciņi visā iecerētajā izstrādājuma lietošanas posmā nedrīkst atdalīties no iepakojuma.

Marķēšanas prasības un izpratnes veicināšana
Marķēšana

– Baloni
– Citi produkti, kas tiek nepareizi izmesti vidē caur kanalizācijas caurulēm: sanitārie piederumi un aplikatori un mitrās salvetes
– Ieviešanas noteikumi, kas definē vienotus nosacījumus marķēšanai

ES dalībvalstu organizētas izpratnes veicināšanas un izglītības kampaņas tiem produktiem, kuri nav pakļauti aizliegumiem tirgū.

Atkritumu apsaimniekošanas pasākumi: Dalītā vākšana
– 90% dalītās vākšanas mērķis plastmasas dzērnienu tarai
– Kā ? inter alia, ar depozīta sistēmu vai mērķiem ražotāju paplašinātai atbildībai

līdz 2025.g. Atbalstīt plastmasas iepakojuma pārstrādes mērķi 55%
līdz 2030.g.  Atbalstīt augstas kvalitātes pārstrādes produktus un otrreizējo izejvielu izmantošanu

Ražotāju paplašinātas atbildības sistēmas plastmasu saturošiem zvejas rīkiem un E daļas izstrādājumiem. Šīm sistēmām piemēro vispārējās minimālās prasības, taču ir noteiktas arī īpašas papildu prasības attiecībā uz ražotāju finansiālo atbildību.

  • Paredzēts pēc 6 gadiem Direktīvu izvērtēt
  • Ziņojums no Komisijas par iespēju :
    – Pārskatīt vienreizlietojamo plastmasu sarakstu (Direktīvas pielikumu)
    – Noteikt kvantitatīvus patēriņa samazināšanas mērķus pārtikas un dzērienu tarai
    – Atcelt ierobežojumus laišanai tirgū tiem produktiem, kam pieejami bioloģiski noārdāma plastmasas alternatīvi, kuri pilnībā atrisina bioloģisko noārdīšanos jūras vidē
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *