ES finansiālais atbalsts no LDDK

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. LDDK ļoti cer uz atsaucību un partnerību šī projekta īstenošanā, lai aktīvāk iesaistītu uzņēmējus sadarboties ar profesionālajām izglītības iestādēm un audzēkņiem.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *