VARAM seko likumam pa pēdām

2015.gada 18. maijā stājusies spēkā ES direktīva, kas paredz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanu. Šis direktīvas normu pārņemšanas termiņš nacionālajā likumdošanā ir 2016. gada novembris. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi grozījumus Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā. Tas nozīmē, ka līdz 2018. gada 31. decembrim jānodrošina, ka vieglās plastmasas iepirkumu maisiņus preču vai ražojumu tirdzniecības vietās neizsniegs bez maksas, ja vien nebūs īstenoti citi vienlīdz efektīvi instrumenti. Minētajos pasākumos var neiekļaut ļoti vieglās plastmasas iepirkumu maisiņus. Atbilstoši Eiropas Parlamenta sniegtajam skaidrojumam, pasākumi ietver arī nodokļu piemērošanu, paaugstinot DRN likmes.

Šogad VARAM ir iecerējis veikt pētījumu, kurā izvērtēs, vai šobrīd sagatavotais DRN likmju paaugstinājums plastmasas maisiņiem būs pietiekoši efektīvs. Latvijas pieredze liecina, ka nodokļa piemērošana ir efektīva – 2008. gadā pēc paaugstinātā DRN likmes ieviešanas plastmasas iepirkuma maisiņiem, to patēriņš pusgada laikā samazinājās par 42 %.

VARAM darba grupa secina, ka likmes izmaiņas tirgotājus stimulēs izmantot citus iepakojuma materiālus, kas ražoti no papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem. Latvijas tirgotāji aktīvi domā šajā virzienā, jo papīra maisiņu cena ir tuva plastmasas maisiņu cenai. Plašāk lasāms laikraksta Dienas bizness publikācijā šeit.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *