VG Kvadra Pak saņem Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības apbalvojumu

2015. gada 14. maijā Latviešu biedrības nama Zelta zālē notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 25 gadiem veltītais sociālās partnerības pasākums Sadarbības partneris. Tajā tika apbalvoti LBAS un tās dalīborganizāciju izcilākie sadarbības partneri, kas sevi pierādījuši visa gadsimta ceturkšņa garumā.

VG Kvadra Pak bija apbalvoto vidū un saņēma titulu Sadarbības partneris 2015 un lielo ozolzīli, kā arī atzinību par ilggadēju sadarbību ar arodbiedrību un izcilu ieguldījumu sociālā dialoga attīstībā.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers:

14.maijā teicām paldies par sadarbību pašiem izcilākajiem darba devējiem, tiem, kas saprot, ka labs sociālais dialogs palielina darba ražīgumu un vairo pienesumu valsts ekonomikai, uzņēmuma attīstībai un darbinieku labklājībai. Mūsdienās, kad darba attiecības kļūst elastīgākas, un tās arvien grūtāk ir iekļaut likumu rāmjos, pirmajā vietā izvirzās komunikācija – sociālais dialogs starp darbinieku un darba devēju un tās rezultāts – darba koplīgums.

LBAS izveidojās 1990. gadā līdz ar Latvijas neatkarības pasludināšanu, un vēl aizvien ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā un vienīgais arodbiedrību centrs – nacionālā līmeņa sociālais partneris valstī.

VG Kvadra Pak ģenerāldirektors Roberts Vasiļevskis:

Esam pagodināti saņemt šo augsto apbalvojumu un atzinību par veikto darbu sociālā dialoga jomā. Mūsuprāt veiksmīgas sadarbības pamatā ir atvērta un uz rezultātu orientēta komunikācija starp darba devēju un darba ņēmējiem, kas ļauj mums kopīgi sasniegt izvirzītos mērķus. Īpaši vēlētos uzsvērt konstruktīvo sadarbību ar VG Kvadra Pak arodbiedrību, Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.

VG Kvadra Pak liela ozolzile  VG Kvadra pak atzinibas raksts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *