Iepakojuma ekspertu apmācības kursi

2015.gada 11. – 12.jūnija un 18.- 19. jūnijā (4 dienas) notiks kārtējie Iepakojuma ekspertu apmācības kursi

Ar Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra un praktiskās pieredzes bagāto iepakojuma ekspertu izstrādāto uzdevumu un piemēru palīdzību kursa dalībnieki apgūst zināšanas iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu svara noteikšanā atbilstoši centra izstrādātajām tiešajai un netiešajai metodei.

Iepakojuma eksperta kvalifikācija noderēs loģistikas uzņēmumu darbiniekiem, muitas brokeriem un noliktavu darbiniekiem uzņēmumos, kuri nodarbojas ar visdažādāko preču ievešanu un izplatīšanu.

Pēc sekmīgi nokārtota eksāmena kursa klausītāji saņem Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra eksperta apliecību un individuālo zīmogu, kā arī iegūst tiesības aizpildīt Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra atzinumus par iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiāla veidu un svaru un izsniegt tos saviem klientiem iepakojuma kā dabas resursu nodokļa objekta uzskaites pamatošanai. Papildus kursa mācību materiāliem dalībnieki saņem arī eksperta rokasgrāmatu.

Apmācību programmā:

  • Likumdošanas pārskats par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem.
  • Iepakojuma veidi un funkcijas. Iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku materiālu veidi un marķējums.
  • Tiešā un netiešā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku materiāla veida un svara noteikšanas metodes.
  • LISC netiešā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku materiāla veida un svara noteikšanas metode.
  • Aprēķinu uzdevumi iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku materiāla veida un svara noteikšanai, izmantojot LISC iepakojuma ekspertu rokasgrāmatu.
  • Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra eksperta kvalifikācijas eksāmens

Lektori:

  • Andris Osipovs, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra uzskaites un sertificēšanas nodaļas vadītājs
  • Iveta Krauja, Latvijas Iepakojuma asociācijas valdes priekšsēdētāja
  • Sandra Dzelzs, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra direktore
  • Krists Vistiņš, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra eksperts

Mācību ilgums: 22 akadēmiskās stundas (4 dienas)

Mācību cena: 400,00 euro (+PVN)

Pieteikšanās, papildus uzziņas – tālr. 67290001 vai 26484644, e-pasts andris@lisc.lv

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *