Iepakojuma ekspertei Lijai Dukaļskai piešķirts Atzinības krusts

Ordeņu kapituls 2014. gada 14. aprīlī nolēmis par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt IV šķiras Atzinības krustu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģijas katedras profesorei, vadošajai pētniecei, valsts emeritētajai zinātniecei, iepakojuma ekspertei, Dr.habil.sc.ing. Lijai Dukaļskai.

Lija Dukaļska ir viena no vadošajiem iepakojuma nozares ekspertiem Latvijā, ar zināšanām un ekspertīzi atbalstot arī Latvijas Iepakojuma asociāciju un konkursu “Labākais iepakojums Latvijā”.

2012. gadā izdota Lijas Dukaļskas un Sandras Muižnieces-Brasavas sarakstītā grāmata “Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā”, kas ir vērienīgākais ar iepakojuma nozari saistītās informācijas apkopojums latviešu valodā. Grāmatā iztirzātas tādas tēmas kā Iepakojuma materiālu raksturojums, Aktīvais un inteliģentais (viedais) iepakojums, Minimāli apstrādātu augļu un dārzeņu iepakošanas tehnoloģiju jaunākās tendences, Augsta riska pārtikas produkti sous vide iepakojumā, Bioloģiski sadalāmie materiāli – jaunākās tendences pārtikas iepakojumam, Eiropas savienības likumdošanas akti attiecībā uz aktīvo un inteliģento iepakojumu, Derīguma termiņa modelēšana. Grāmata apskatāma arī Latvijas iepakojuma asociācijas birojā, par tās iegādes iespējām jāinteresējas LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *