Latvijas Zaļais punkts sniedz informāciju par nozares aktualitātēm

LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS (LZP) konsultē, sniedz atbildes par izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, nolietoto elektropreču un videi kaitīgo preču apsaimniekošanas jautājumiem, par dabas resursu nodokļa aprēķināšanas kārtību, kā arī nozares likumdošanas aktualitātēm.

Vairāk: www.zalais.lv

LZP Vides pārvaldības vadītājas Lauras Bergas atbildes uz interesentu jautājumiem atrodamas arī periodiskajā izdevumā BILANCE rubrikā Latvijas Zaļais punkts informē.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *