Iepakojuma plūsmas uzņēmumā un iepakojuma kā Dabas resursu nodokļa objekta uzskaite

Mērķauditorija: grāmatveži, ekonomisti, finanšu analītiķi un citi speciālisti, kas atbild par dabas resursu nodokļa objektu uzskaiti uzņēmumā.

Programma:

  • Kas ir iepakojums un kā tas nonāk uzņēmumā?
  • Kādas pārvērtības ar iepakojumu notiek uzņēmumā saimnieciskas darbības procesos?
  • Kuros gadījumos pats iepakotais produkts būtiski ietekme atbildību par iepakojuma uzskaiti?
  • Praktiska iepakojuma plūsmas uzņēmumā piemēra analīze.
  • Kad iepakojums (vai vienreiz lietojamie trauki un piederumi) ir un kad nav dabas resursu nodokļa objekts?
  • Cik būtiski zināt iepakojuma materiāla veidu?
  • Ar kādiem dokumentiem var pamatot iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku materiāla veidu un svaru?
  • Kādus pamatojuma dokumentus labāk izmantot konkrētos gadījumos?
  • Praktiski piemēri iepakojuma svara uzskaitīšana un reģistru veidošanā.
  • Kā uzskaites datus atspoguļot atskaitēs?

Mācību ilgums no plkst. 09:00 līdz 16:00. Mācības notiek Duntes iela 23a, Rīgā. Dalībnieku skaits ierobežots!

Mācību noslēgumā klausītāji saņem apliecību. Organizētājam ir tiesības mainīt apmācību norises laiku.

Lektori:
Sandra Dzelzs, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra Inspicēšanas audita nodaļas vadītāja
Andris Osipovs, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra Uzskaites un sertificēšanas nodaļas vadītājs

Papildu informācija LISC mājaslapā
Pieteikšanās pa tālruni 67290001 vai e-pastu viana@lisc.lv

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *