Iepakojuma plūsmas uzņēmumā, iepakojuma kā DRN objekta uzskaite

Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs (LISC) piedāvā mācību kursu
IEPAKOJUMA PLŪSMAS UZŅĒMUMĀ UN IEPAKOJUMA KĀ DABAS RESURSU NODOKĻA OBJEKTA UZSKAITE 31. oktobrī un 8. novembrī.

Mērķauditorija – grāmatveži, ekonomisti, finanšu analītiķi un citi speciālisti, kas atbild par dabas resursu nodokļa objektu uzskaiti uzņēmumā.

Programma:

  • Kas ir iepakojums un kā tas nonāk uzņēmumā?
  • Kādas pārvērtības ar iepakojumu notiek uzņēmumā saimnieciskas darbības procesos?
  • Kuros gadījumos pats iepakotais produkts būtiski ietekme atbildību par iepakojuma uzskaiti?
  • Praktiska iepakojuma plūsmas uzņēmumā piemēra analīze;
  • Kad iepakojums (vai vienreiz lietojamie trauki un piederumi) ir un kad nav dabas resursu nodokļa objekts?
  • Cik būtiski zināt iepakojuma materiāla veidu?
  • Ar kādiem dokumentiem var pamatot iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku materiāla veidu un svaru?
  • Kādus pamatojuma dokumentus labāk izmantot konkrētos gadījumos?
  • Praktiski piemēri iepakojuma svara uzskaitīšanā un reģistru veidošanā;
  • Kā uzskaites datus atspoguļot atskaitēs?

Mācību ilgums no plkst. 9:30 līdz 16:00. Mācības notiek Duntes iela 23a, Rīgā. Dalībnieku skaits ierobežots!
Mācību noslēgumā klausītāji saņem apliecību. Organizētājam ir tiesības mainīt apmācību norises laiku.
Lektori:
Sandra Dzelzs, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra Inspicēšanas audita nodaļas vadītāja, auditore
Andris Osipovs, Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra Uzskaites un sertificēšanas nodaļas vadītājs, auditors

Dalības maksa: Ls 52,01 (€ 74,00) (+ PVN).

Papildus informācija LISC mājaslapā un pieteikšanās pa tālr. 67290001 vai e-pastu: viana@lisc.lv.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *