Turpinās projekts „Latvijas Poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana”

Latvijas Poligrāfijas Uzņēmumu Asociācija turpina īstenot projektu „Latvijas Poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana” (īstenošanas līguma Nr. L-APA-10-0028), darbības programmas “”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts parnerībās organizētām apmācībām” ietvaros.

Projekta ietvaros  poligrāfijas un iepakojuma nozares uzņēmumi paaugstina darbinieku kvalifikāciju dažādās jomās. 2012.gada 03. jūlijā asociācija iesniedza kārtējo IV starpposma pārskatu par kursiem, kas notikuši laika posmā no 14.02.2013-02.07.2013, kopējā pieprasītā  finansējuma summa 52060.18 LVL, kopējie attiecināmie izdevumi 69530.83 LVL. Prognozētā finansējuma izmaksa projekta partneriem – 2013.gada septembris.

ESF ieguldijums tava nakotne

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *