Saeima steidzamības kārtā pieņēmusi grozījumus likumā "Par uzņēmuma ienākuma nodokli"

Vakar Saeima steidzamības kārtā ir pieņēmusi grozījumus likumā  “Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, kas paplašina atbalstāmo  prioritāro nozaru skaitu, tajā iekļaujot arī papīra un papīra  izstrādājumu ražošanu un poligrāfiju un ierakstu reproducēšanu.
Jāpiebilst, ka savu ieguldījumu šo grozījumu tapšanā sniegusi Latvijas Poligrāfijas asociācijas un Latvijas Iepakojuma asociācijas aktīva sadarbība ar Ministru Kabinetu vairāku gadu garumā.

 

Likums „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”
(izraksts)

(8) Atbalstāmās prioritārās nozares šā panta izpratnē ir saimnieciskās darbības veidi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulā (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — NACE):

1) pārtikas produktu ražošana (NACE C10);
2) dzērienu ražošana (NACE C11);
3) koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeļu ražošanu; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE C16);
4) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (NACE C20), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu (NACE C20.6);
5) farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE C21);
6) gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE C22);
7) metālu ražošana (NACE C24), izņemot tērauda rūpniecības produktu ražošanu, kuri noteikti šā likuma 4.pielikumā;
8) gatavo metālizstrādājumu ražošana (NACE C25), izņemot mašīnu un iekārtu, kā arī ieroču un munīcijas ražošanu (NACE C25.4);
9) datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE C26);
10) elektrisko iekārtu ražošana (NACE C27);
11) citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE C28);
12) automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE C29);
13) citu transportlīdzekļu ražošana (NACE C30), izņemot kuģu un peldošo iekārtu būvi (NACE C30.11);
14) telekomunikācija (NACE J61);

Grozījumi likumā ”Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
Pieņemti 2013. gada 6. jūnija Saeimas sēdē
(izraksts)

Papildināt astoto daļu ar 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 25 punktu šādā redakcijā: „

17) tekstilizstrādājumu ražošana (NACE C13);
18) apģērbu ražošana (NACE C14);
19) ādas un ādas izstrādāju,i ražošana (NACE C15);
20) papīra un papīra izstrādājumu ražošana (NACE C17);
21) poligrāfija un ierakstu reproducēšana (NACE C18);

22) koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana (NACE C23);
24) cita veida ražošana (NACE C32);
25) iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (NACE C33).”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *