VARAM rosina ieviest DRN atbrīvojumu

Nodokļu maksātājiem, kuri piedalās dzērienu iepakojuma depozīta sistēmā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rosina ieviest dabas resursa nodokļa atbrīvojumu.
Tādēļ VARAM sagatavojusi grozījumus DRN resursa nodokļa likumā, kurā paredzēts arī piemērot ievērojami augstāku nodokļu likmi nodokļa maksātājiem, kuri nepiedalās sistēmā. Likuma grozījumos iekļauta maksājuma nodokļa aprēķina metodika gadījumā, ja depozīta sistēmas operators attiecīgajā gadā nav reģenerējis iepakojuma apjomu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *