VARAM un dzērienu tirgotāji noslēguši vienošonas par sadarbību depozīta sistēmas ieviešanā

Kā ziņots iepriekš (skat. šeit), aprīļa beigās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) bija ieplānojusi noslēgt īpašu memorandu ar dzērienu ražotāju un tirgotāju pārstāvjiem, tāpat VARAM izstrādātā koncepcija nodota izskatīšanai Ministru Kabineta sēdē.

Atšķīrībā no sākotnējām ministrijas aplēsēm par dzērienu depozīta sistēmas ieviešanas izmaksām 9-12 miljonu latu apmērā, pēdējie aprēķini uzrāda nepieciešamās summas pieaugumu līdz pat 18 miljoniem latu. Šīs summas daļa 3,2 miljonu apmērā paredzēta, operatora infrastruktūras izveidei, savukārt 13,8 miljoni latu nepieciešami iekārtu iegādei un taras punktu aprīkošanai. Nepieciešamais finansējums būtu jāpiesaista no ES fondiem 2014.-2020.gadam, jo valsts finansējums šādam mērķim nav paredzēts, bet pamata finansēm depozīta sistēmas  ieviešanai jānāk no dzērienu tirgotājiem un ražotājiem.
A/s LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS izsaka neizpratni par sistēmas ieviešanas nepieciešamību, jo jau pastāvošajā sistēmā ir ieguldīti ievērojami līdzekļi, turklāt, PET pudeles veido tikai 0,8% visu Latvijas atkritumu, un neatrisinās kopējo situāciju valstī sakoptības un tīrības ziņā. Tāpat sistēmas ieviešanas sadārdzinājums varētu vairākkārt mazināties, ja plānotu PET pudeļu savākšanu taras manuālos pieņemšanas punktos, nevis uzstādot automātus.
Uzņēmēji – dzērienu tirgotāji un ražotāji piekrita iesaistīties depozīta sistēmas ieviešanā un to atbalsta, tajā pat laikā vēl ir daudz neatbildētu jautājumu. Memorandu parakstīja VARAM un Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA). Vienošanās paredzēts, ka iepakojuma savākšanu organizēs viens operators valstī, ko veidos Alus un dzērienu iepakojuma savienība un trīs asociācijas – Latvijas Alus darītāju, Bezlkoholisko dzērienu ražotāju un Latvijas Tirgotāju asociācija. Operators būs atbildīgs par tehnisko risinājumu, informācijas uzskaiti un kontroli, iesaistīto dalībnieku reģistrāciju, līgumu slēgšanu ar apakšuzņēmējiem, norēķinu veikšanu ar ražotājiem, tirgotājiem un pārstrādātājiem.
Jauno sistēmu plānots ieviest no 2015.gada 1.janvāra, kurā paredzēta izlietotā un vienreiz vai atkārtoti pārstrādājama dzērienu iepakojuma – PET pudeļu, stikla pudeļu un skārda bundžu nodošana savākšanas punktos pret atlīdzību. VARAM aprēķinājusi, ka šādā veidā labākajā gadījumā varētu tikt savākti 80% izlietotā un atkārtoti izmantojamā iepakojuma, bet 60% no vienreiz lietojamā iepakojuma tiks pārstrādāti.
Līdz 2013.gada 20.jūlijam VARAM uzdots sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu “Depozīta sistēmas piemērošanas noteikumi atkārtoti lietojamam iepakojumam”, likumprojektu „Grozījumi Iepakojuma likumā” un likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”.
23.aprīlī Ministru Kabinetā notika mediju brīfings par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam, par ko plašāk informēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis un Latvijas Alus darītāju asociācijas valdes priekšsēdētāja, Alus un dzērienu iepakojuma savienības vadītāja Ināra Šure.

VARAM preses relīze šeit.
Koncepcijas kopsavilkums šeit.
Koncepcijas projekts – šeit.

Avots: laikraksts Dienas Bizness (23.04.2013.), ziņu aģentūra Leta Nozare (22.04.2013.), Ministru kabineta mājaslapa.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *