Valdība atbalstījusi VARAM plānu atkritumu apsaimniekošanas nozares attīstībai līdz 2020.gadam

Otrdien, 26.februārī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādāto Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam (turpmāk – plāns), kas nosaka turpmākos mērķus atkritumu apsaimniekošanas jomas attīstībai un pasākumus to sasniegšanai.
VARAM valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos Jurijs Spiridonovs uzsver: „Šī plāna galvenais mērķis ir mainīt iedzīvotāju un komersantu izpratni par atkritumiem. Plānā ietvertie pasākumi veicinās atkritumu kā resursa atkārtotu un ekonomiski pamatotu izmantošanu”.
„Analizējot atkritumu apsaimniekošanas sektora attīstību līdz šim, VARAM secinājusi, ka pašlaik labākie atkritumu apsaimniekošanas paņēmieni, piemēram, to atkārtota izmantošana un pārstrāde, tiek izmantoti nepietiekami. Tāpēc Latvijā ir pamats runāt par esošās sistēmas darbības efektivitāti, un jaunais plāns piedāvā vairākus pasākumus tās uzlabošanai,” piebilst J. Spiridonovs.
Īpaša uzmanība turpmāk tiks pievērsta tam, lai atkritumu dalītās savākšanas pakalpojums būtu nodrošināts visām mājsaimniecībām un uzņēmumiem, izmantojot visas iespējamās atkritumu savākšanas metodes, it īpaši, nodrošinot metāla, plastmasas, stikla un papīra dalīto savākšanu.
Saskaņā ar iepriekš minēto pastiprinātu uzmanību iecerēts pievērsta vairākiem būtiskiem atkritumu apsaimniekošanas sistēmas aspektiem, piemēram, plānots attīstīt sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmu, kā arī izveidot Latvijā depozīta sistēmu dzērienu iepakojumam.
“Citu valstu pieredze un arī pētījumi apstiprina to, ko mēs instinktīvi jau zinājām – depozīta sistēma arī Latvijā būs efektīvs patērētāju motivators un nodrošinās būtisku izlietotā iepakojuma atgriešanas rādītāju uzlabošanos un vides tīrību. Depozīta sistēmas lielākais pluss, vienlaikus ar apkārtējās vides sakopšanu, ir iespēja savākt daudz tīrākas izejvielas kā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, un tas ir izdevīgāk gan ražotājiem, gan iepakojuma pārstrādātājiem un viegli atsver sākotnējos ieguldījumus sistēmas ieviešanā,” pauž vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs.
Būtiska loma esošās sistēmas darbības efektivitātes pilnveidošanā ir ne tikai sabiedrības teorētiskai izpratnei par atkritumu šķirošanu, bet iespējām ikvienam Latvijas iedzīvotājam to darīt ikdienā. Tāpēc plānots noteikt atkritumu apsaimniekošanas komersantiem par pienākumu informēt iedzīvotājus par tiem pieejamām atkritumu dalītās vākšanas iespējām internetā un izplatot dažādus informatīvos materiālus.
Vienlaikus VARAM iecerējusi noteikt precīzāku atbildību par dalītas atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu.
Plānā ietverta atkritumu rašanās novēršanas programma, kuras mērķi ir saraut saikni starp ekonomikas izaugsmi un atkritumu radīšanu saistīto ietekmi uz vidi, samazināt radīto atkritumu apjomu, veicinot produktu atkārtotu izmantošanu vai ilgāku izmantošanu, kā arī samazināt materiālu un produktu ražošanā izmantoto kaitīgo vielu daudzumus.
Jāatzīmē, ka atkritumu rašanās novēršanas pasākumi ir jāveic jau tad, kad produkta (preces) ražotājs izlemj par to, kā konkrētais produkts tiks ražots, cik un kādi materiāli tiks izmantoti produkta ražošanā u.tml. Infografika: Ieskats atkritumu apsaimniekošanā.

Kristīne Barševska
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026533/ 26417267
E-pasts: prese@varam.gov.lv

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *