LATVIJAS IEPAKOJUMA SERTIFIKĀCIJAS CENTRS prezentē jaunu pakalpojumu

Šī gada 1. februārī SIA LATVIJAS IEPAKOJUMA SERTIFIKĀCIJAS CENTRS (turpmāk LISC) prezentēja jaunu pakalpojumu – iepakojuma atzinumu interneta veikalu.
LISC jaunā pakalpojuma prezentācija notika VEF kultūras pilī. Iepakojuma atzinumu interneta veikals ir atbalsts uzņēmumiem, kas ieved preces Latvijā. Tā ir iespēja atzinumu par iepakojuma materiāla veidu un svaru pasūtīt internetā. Jaunais pakalpojums atvieglos un vienkāršos iepakojuma uzskaiti un dabas resursu nodokļa aprēķinu.
Pirms prezentācijas notika VEF vēstures muzeja apskate, klātesošie iepazinās ar elektronisko tehnoloģiju attīstības gaitu, kā arī e-pakalpojumu attīstības vēsturi pasaulē un Latvijā.
LISC izveidots 2001. gadā. Centra izveides iniciatīva pieder LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJAI. Centrs strādā jomās, kuru darbību reglamentē 2005. gada 15. decembra Dabas resursu nodokļa likums, 2001. gada 20. decembra Iepakojuma likums un tiem pakārtotie tiesību akti. 2007. gada 19. jūnija MK noteikumi Nr. 404 Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju nosaka, ka LISC ir institūcija, kura izsniedz atzinumu par iepakojuma materiālu veidu un svaru un atzinumu par videi kaitīgu preču veidu un svaru. LISC ir izveidojis sertificētu ekspertu tīklu klientu apkalpošanai un nodrošina centralizētu atzinumu izsniegšanu, uzskaiti un ekspertu izsniegto atzinumu kontroli.

 

Informāciju sagatavoja
Viāna Vizule
SIA LISC projektu vadītāja
Mob.tālr. 26147483
viana.vizule@lisc.lv
www.lisc.lv

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *