Salaspilī būvēs lielāko atkritumu šķirošanas rūpnīcu valstī

Jau šī gada pavasarī Salaspilī plānots uzsākt atkritumu kompleksa būvniecību, kuru ekspluatācijā nodos 2014. gada nogalē.
Jaunbūvejamās aktritumu pārstrādes rūpnīcas investors ir uzņēmumu grupa EKO BALTIJA, kuras sauklis – Nekas nav zemē metams! Rūpnīcas plānotā kapacitāte – vismaz 30 000 t gadā. Līdz ar rūpnīcas darbības uzsākšanu, tiks atslogots uzņēmuma GETLIŅI EKO darba apjoms – samazināsies apglabāšanai paredzēto nešķiroto atkritumu daudzums. Jaunajā rūpnīcā šķiros un atkārtotai pārstrādei sagatavos kartona, tekstila, polimēru un metāla atkritumus. Tos attiecīgi nogādās uz izejvielu pārstrādes uzņēmumiem LĪGATNES PAPĪRFABRIKA, PAŅEVEŽAS STIKLAS, PET BALTIJA un NORDIC PLAST, bet lielu daļu izejvielu eksportēs.
Avots: Rīgas Apriņķa Avīze (08. 01. 2013.)
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *