29

Iesniedzējs, pasūtītājs: AS JAUNPILS PIENOTAVA | Izgatavotājs, konstrukcija: PACCOR (Polija); | Dizains: Mārtiņš DAMBERGS, SIA MMD |||
Produkta primārajam iepakojumam izmantoti polipropilēna, kartona un alumīnija folijas materiāli. Iepakojums sadalāms pārstrādei, un tas abpusēji attēlots arī uz kartona etiķetes. Iepakojums satur 40 % mazāk plastmasas kā iepriekš izmantotais iepakojums JAUNPILS desertiem.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *