27

Iesniedzējs, pasūtītājs: AS LAZDONAS PIENSAIMNIEKS | Izgatavotājs: SIA URBERG POLIGRĀFIJAS AĢENTŪRA | Konstrukcija, dizains: Ieva KRISTONE-KEMZĀNE, SIA URBERG POLIGRĀFIJAS AĢENTŪRA |||
Produkts iepakots polimēra konteinerā un pārklāts ar caurspīdīgu materiālu, ko apņem kartona aploce. Tā izveidota, lai aizvietotu polimēra vāku ar dabai draudzīgu materiālu. Aploces aprakstošajā daļā iekšpusē izvietots stāsts gan par svaiga piena ieguvi vietējās zemnieku saimniecībās produkta saražošanai, kā arī izmantota Madonas novada skolēna pasaka „Piena lielā ģimene” kā stāsts par Lazdonas piensaimnieka produkciju. Mākslinieciski vienkāršā, neuzkrītošā veidā izdevies izcelt noformējumu gan produkta primārajam iepakojumam, gan zaļi domājošo cilvēku ideju, izmantojot noteiktus krāsu toņus.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *